Tuulivoima-banneri
Sivun lyhytosoite on www.motiva.fi/tuulivoima

Tuulivoima

Suomessa erityisesti talvikuukaudet ovat tuulisia kesäkuukausiin verrattuna. Tuulivoiman tuotantoon hyvin soveltuvia alueita on rannikoilla, merialueilla, tuntureilla ja monin paikoin myös sisämaassa.

Lisää tuulivoimaa

Tuulivoimakapasiteettiamme on mahdollista lisätä merkittävästi. Vuoden 2013 lopussa Suomessa oli 211 voimalaa. Niiden yhteenlaskettu teho on 448 megawattia, ja ne tuottavat noin prosentin Suomessa kulutetusta sähköstä.

Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa ja lähes päästötöntä. Lisäksi tuulivoiman rakentaminen kasvattaa kotimaassa tuotetun energian osuutta ja vähentää tuontiriippuvuutta. Suomen energia- ja ilmastostrategiassa (2013) on asetettu tavoitteeksi tuulivoimasähkön tuotannon nostaminen yhdeksään terawattituntiin vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa tuotantokapasiteetin nostamista noin 3 000 MW:iin kyseisenä ajanjaksona.

Tavoitteeseen pääsemiseksi on päätetty tukea tuulivoimaa niin sanotulla syöttötariffilla. Järjestelmän mukaisesti tuulivoimalla tuotetusta sähköstä maksetaan tavoitehintaa 83,5 euroa megawattitunnilta. Korotetun tavoitehinnan 105,30 €/MWh perusteella laskettavaa syöttötariffia maksetaan voimalaitokselle enintään 3 vuoden ajan (voimassa 31.12.2015 asti). Sähkön pörssihinnan ollessa matalampi, valtio maksaa tavoitehinnan ja pörssisähkön välisen erotuksen.

Laitosten koko kasvaa

Laitosten koko on Suomessa yleensä 2-3 MW, mutta suurimmat ovat jo 5 MW:a. Kun tulevaisuudessa tuulivoimaloita rakennetaan myös merelle, yksittäisten voimaloiden koko saattaa edelleen kasvaa.

Lisätietoa tuulivoimasta ja sen vaikutuksista löytyy Suomen Tuulivoimayhdistyksen sivuilta.


Sivua päivitetty viimeksi 28.1.2016

Tulosta sivu