Med bifogade blankett kan du ge synpunkter på Motivas verksamhet eller rikta frågor till Motivas experter. Du kan även ge din åsikt om denna internettjänst.

*
*
OBS! Om ni vill ha svar på er fråga, fyll i e-post adressen på blanketten!
 

Updaterad sist 02.12.2010

Printa