Kulutuksen normitus

Rakennusten lämmitystarpeen normeeraus muuttuu. 1.6.2013 otettiin käyttöön uusi ilmastollinen vertailukausi 1981-2010 sekä siihen liittyvät kuntakohtaiset korjauskertoimet.

Kulutuksen normeerauksessa tulisi siirtyä uuden vertailukauden käyttöön vuoden 2013 aikana.

Lämmitystarveluvut ja niiden korjauskertoimet

Lämmitystarveluvulla verrataan:

  • eri kuukausina tai vuosina saman rakennuksen lämmitysenergiankulutuksia;
  • eri paikkakunnilla sijaitsevien rakennusten kulutuksia.
Korjauskertoimilla kulutuksen voi normeerata joko oman paikkakunnan vertailupaikkakuntaan tai valtakunnalliseen vertailupaikkakuntaan, joka on Jyväskylä.

Laskukaavat, vertailupaikkakunnat, korjauskertoimet ja normaalivuoden lämmitystarveluvut >>

Kulutuksen normitus auttaa kulutusseurannassa

Energiankulutuksen seuranta on tarkoituksenmukaisen energiankäytön tehostamisen lähtökohta. Lämmitysenergian kulutuksen normeerauksen tavoitteena on palvella rakennuksen energiankulutuksen seurantaa ja ohjata kohti energiatehokasta toimintaa.

Yksittäisten lukujen sijaan rakennuksen energiankulutusta seurattaessa kannattaa huomiota kiinnittää normeerattuihin kulutustrendeihin eli aikasarjoihin.


Sivua päivitetty viimeksi 1.11.2016

Tulosta sivu