Sivun lyhytosoite on www.motiva.fi/esco-palvelu

ESCO-palvelu

ESCO-palvelu on palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija (Energy Service Company) sitoutuu sovittavalla tavalla energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen asiakasyrityksessä.

ESCO-palvelun tarjoajana voi toimia erillinen ESCO-yritys, ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö ja energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys.

Kustannukset maksetaan säästöillä

ESCO-palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. ESCO-palveluun liittyy takuu syntyvästä energiasäästöstä.

ESCO-palvelu sopii teollisuusyrityksiin sekä julkiselle ja yksityiselle palvelusektorille. ESCO-hankkeille järkeviä kohteita löytyy muun muassa rakennusten talotekniikkajärjestelmistä, teollisuuden käyttöhyödykejärjestelmistä ja energiantuotannosta.

Palvelusektorilla on rakennettu esimerkiksi lämmöntalteenottojärjestelmiä, uusittu valaistusta ja säädetty virtaamia. Teollisuudessa hyviä ESCO-kohteita ovat muun muassa pumppausten optimoinnit, paineilmajärjestelmien säädöt tai savukaasujen lämmöntalteenotto. Myös uusiutuvan energian hyödyntämistä edistävät hankkeet voidaan toteuttaa ESCO-palveluna. Lisäksi tuotannon materiaalien säästäminen on mahdollista toteuttaa ESCO-palvelun toimintatapaa hyödyntäen.

ESCO-sopimukset laaditaan hankekohtaisesti

ESCO-toimija ja asiakas laativat ESCO-palvelusopimuksen tapauskohtaisesti. Yleensä ESCO-toimija laatii ensimmäisen version sopimuksesta asiakkaan arvioitavaksi. ESCO-sopimusmalleja -sivulle on koottu käytettävissä olevat yleiset sopimuspohjat, joita voidaan hyödyntää uusissa hankkeissa.

Motiva ylläpitää ESCO-hankerekisteriä verkkosivuillaan. Rekisteriin on merkitty toimijoiden vapaaehtoisesti ilmoittamia ESCO-hankkeita. Rekisteri kuvaa ESCO-hankkeiden monimuotoisuutta, mutta ei ole välttämättä kattava kuvaus kaikista maassamme toteutetuista ESCO-hankkeista.


Sivua päivitetty viimeksi 20.1.2017

Tulosta sivu