Ratkaisut

Ratkaisut-osiossa on tietoa energian- ja materiaalienkäytön tehostamiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyvistä toimista, joihin Motiva tarjoaa tuotteita ja palveluja. Käsiteltyjä aihekokokonaisuuksia ovat energiakatselmukset, energiatehokkuussopimukset, kestävä liikenne ja liikkuminen, materiaalitehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen.

Energiankäyttö Suomessa -osioon on koottu tilastotietoja energiankäytöstä ja hiilidioksidipäästöistä Suomessa.

Ohjauskeinot-osiossa käsitellään niitä kansainvälisiä ja kansallisia ohjauskeinoja, joiden avulla parannetaan energiatehokkuutta, edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja hillitään ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä.

Euroopan unioni on asettanut jäsenmailleen yhteisiä tavoitteita energiankäytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteisiin pyritään energia- ja ilmastodirektiiveillä, joista tärkeimpiä ovat Energiapalveludirektiivi, Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja Ekosuunnitteludirektiivi. Kansallisilla ohjauskeinoilla toteutetaan muun muassa näiden direktiivien vaatimukset.

Sisällöt

Energiakatselmustoiminta

Energiakatselmuksessa analysoidaan katselmuskohteiden kokonaisenergian käyttö, selvitetään energiansäästöpotentiaali ja esitetään säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen.

Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut

Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energiankäytön tehostamiseksi ja energiansäästämiseksi.

Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energiatehokkuutta.

Kestävä liikenne ja liikkuminen

Kestävä liikenne ja liikkuminen -sivuille on koottu monipuolinen tietopaketti viisaasta liikkumisesta ja muista kestävän liikenteen osa-alueista, kuten ajoneuvoista ja polttoaineista sekä ammattiliikenteen energiatehokkuudesta.

Materiaalitehokkuus

Yrityksille ja elinkeinoelämälle materiaalitehokkuuden parantaminen on kannattavaa, koska sillä on suora yhteys kustannuksiin, kilpailukykyyn ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen.

Uusiutuva energia

Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatava energia. Bioenergiaa ovat puolestaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa.

Energiatehokkuuden rahoitus

Energiatehokkuuden parantaminen vaatii usein investointien tekemistä. Usein investoinnit olisivat kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia, mutta käytännössä niitä jää tekemättä muun muassa siksi, ettei rahoitusmahdollisuuksia tunneta.

Energiankäyttö Suomessa

Keskeiset Suomen energiankulutus- ja energian loppukäyttötilastot sekä polttoaineiden käytön aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

Ohjauskeinot

Energiatehokkuutta, uusiutuvan energian edistämistä ja ilmastoon vaikuttavien päästöjen vähentämistä voidaan ohjata sekä kansainvälisin että kansallisin keinoin.

Ympäristömerkintä

Ympäristömerkintä Suomi Oy hallinnoi Suomessa sekä pohjoismaista ympäristömerkkiä Joutsenmerkkiä että EU-ympäristömerkkiä.

Energiansäästöviikko

Ilmoita nyt työpaikkasi valtakunnalliselle Energiansäästöviikolle. Viikolla 41 kampanjoimme järkevän energiankäytön puolesta – tänä vuonna jo kahdettakymmenettä kertaa!

Sivua päivitetty viimeksi 10.11.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.