Ratkaisut

Ratkaisut-osiossa on tietoa energian- ja materiaalienkäytön tehostamiseen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyvistä toimista, joihin Motiva tarjoaa tuotteita ja palveluja. Käsiteltyjä aihekokokonaisuuksia ovat energiakatselmukset, energiatehokkuussopimukset, kestävä liikenne ja liikkuminen, materiaalitehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen.

Energiankäyttö Suomessa -osioon on koottu tilastotietoja energiankäytöstä ja hiilidioksidipäästöistä Suomessa.

Ohjauskeinot-osiossa käsitellään niitä kansainvälisiä ja kansallisia ohjauskeinoja, joiden avulla parannetaan energiatehokkuutta, edistetään uusiutuvan energian käyttöä ja hillitään ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä.

Euroopan unioni on asettanut jäsenmailleen yhteisiä tavoitteita energiankäytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteisiin pyritään energia- ja ilmastodirektiiveillä, joista tärkeimpiä ovat Energiapalveludirektiivi, Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja EcoDesign-direktiivi. Kansallisilla ohjauskeinoilla toteutetaan muun muassa näiden direktiivien vaatimukset.

Sivua päivitetty viimeksi 12.12.2016