Julkinen sektori

Julkishallinnon toimijoiden tulee toimissaan tehostaa energian- ja materiaalien käyttöä ja vähentää siten kasvihuonekaasupäästöjä. Me tarjoamme kunnille, kaupungeille ja muille julkisen sektorin toimijoille ratkaisuja ja työkaluja, joilla vastata säädösten ja velvoitteiden asettamiin haasteisiin.

Energian- ja materiaalienkäytön tehostaminen

Energian- ja materiaalien käyttöä kannattaa tehostaa kaikessa julkisen sektorin toiminnassa. Kiinteistöjen energianhallinta, energia- ja materiaalitehokkuuden huomiointi hankinnoissa sekä liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa ovat askel kohti resurssitehokasta tulevaisuutta.

Julkishallinnolta edellytetään vahvaa tiennäyttäjän roolia energian- ja materiaalien tehokkaassa käytössä. 

Energiaopetus koulujen opetusohjelmiin

Energiaopetuksen integrointi koulujen opetusohjelmiin on myös tärkeä osa kokonaisvaltaista kestävän kehityksen perusteiden luomista, energiankäytön tehostamistoiminta yhtenä sen osana.

Sivua päivitetty viimeksi 16.3.2017