Julkinen sektori – valtio ja kunnat

Energian- ja materiaalien käyttöä kannattaa tehostaa kaikessa julkisen sektorin toiminnassa. Kiinteistöjen energianhallinta, energia- ja materiaalitehokkuuden huomiointi hankinnoissa sekä liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa ovat askel kohti resurssitehokasta tulevaisuutta.

Julkishallinnon toimijoiden tulisi toimia esimerkkinä kestävän kehityksen saralla. Valtionhallintoa sitovat muun muassa energiatehokkuusdirektiivi ja siinä asetetut vaatimukset esimerkiksi hankinnoille. Kunnilla velvoitteet ovat vielä suosituksia. Resurssitehokkuus antaa sekä valtionhallinnolle että kunnille ja kaupungeille mahdollisuuden säästää euroja ja toimia samalla kestävästi.

”Moni suomalainen kunta säästää sadoista tuhansista jopa miljooniin euroihin vuosittain keskittymällä energia- ja ilmastotavoitteiden toimeenpanoon.”
Okariina Rauta, Motiva Oy

Kunnille ja kaupungeille on tarjolla monia vapaaehtoisia ohjelmia ja sitoumuksia joiden kautta on mahdollista parantaa oman toiminnan energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta. Kuntien energiatehokkuussopimus, HINKU-toiminta ja FISU-verkosto tarjoavat hyvät työkalut toiminnan tehostamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kunnilla on myös oma roolinsa kiertotalouden käynnistämisessä ja kasvattamisessa.


Tarjoamme Motivassa kunnille, kaupungeille sekä muille julkisen sektorin toimijoille ratkaisuja ja työkaluja, joilla vastata säädösten ja velvoitteiden asettamiin haasteisiin. Toimimme asiantuntijana ja fasilitoijana esimerkiksi kuntien energia- ja ilmastostrategioiden suunnittelussa ja toteutuksessa mutta myös verkottajana ja viestijänä julkisen sektorin omien toimintojen, yritysten sekä asukkaiden osallistamisessa toimiin resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Ota yhteyttä! Pyydä meidät paikalle kertomaan, mitä tuloksia on saatu aikaan ja millä toimilla tulosta syntyy.

Sisällöt

Energiakatselmukset

Energiakatselmus selvittää ja analysoi katselmoitavan kohteen energiankäytön, energiansäästöpotentiaalin ja esittää säästötoimenpiteet, kannattavuuslaskelmat ja vaikutuksen CO2-päästöihin.

Energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimuksilla tehostetaan energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. Sopimukset ovat valtion ja toimialojen yhteinen keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet.

Kestävät julkiset hankinnat

Julkisella sektorilla on velvoite edistää kestäviä hankintoja. Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla, joka on noin 17 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelma

Energiatehokkuussuunnitelman tavoitteena on ohjata organisaatio järjestelmälliseen energianhallintaan.

Katu- ja ulkovalaistus

Suunnittelun ja valaistuksen ohjauksen avulla taajamien valaistuksen laatua voidaan parantaa siten, että haluttu valaistustaso saavutetaan mahdollisimman vähällä energiankulutuksella.

Kiinteistön energiankäyttö

Kiinteistön asianmukaisella käytöllä ja ylläpidolla on oleellinen vaikutus sen energiankäytön tehokkuuteen.

Koulutus ja tiedotus

Koulutus ja tiedotus ovat tärkeitä välineitä, kun halutaan varmistaa, että energiankäytön tehostamistoimet toteutetaan onnistuneesti.

Liikenne ja liikkuminen

Liikenne aiheuttaa viidesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua myös paikallisesti. Liikennejärjestelmän kehittämisessä julkisella sektorilla on ratkaiseva rooli.

Materiaalitehokkuus

Materiaalien- ja energiankäytön tehostaminen kannattaa, sillä luonnonvaroja säästyy ja usein säästetään myös kustannuksia. Isoimmat materiaalivirrat kunnissa syntyvät infrarakentamisessa, energiantuotannossa ja palveluissa.

Uusiutuva energia

Uusiutuvista energialähteistä tuotetulla energialla edistetään kestävän kehityksen toteutumista kunnissa. Päästövähennysten ohella myös alueellinen hyvinvointi lisääntyy.

Yhdyskuntasuunnittelu

Valtaosa osa yhdyskuntien päästöistä syntyy rakennusten energiankäytöstä ja liikenteestä. Alue- ja yhdyskuntarakenteella on iso merkitys päästöjen suuruuteen.

Vesihuoltolaitos

Tuet ja rahoitus

Energiatehokkaiden investointien rahoitukseen on saatavilla valtion tukea ja rahoitusmalleja.

Koulut ja oppilaitokset

Energian ja materiaalien järkevä käyttö sekä niiden merkityksen ymmärtäminen on tärkeä kansalaistaito, joka on hyvä opettaa lapsille jo nuorena.

Sivua päivitetty viimeksi 14.9.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.