Julkinen sektori – valtio ja kunnat

Energian- ja materiaalien käyttöä kannattaa tehostaa kaikessa julkisen sektorin toiminnassa. Kiinteistöjen energianhallinta, energia- ja materiaalitehokkuuden huomiointi hankinnoissa sekä liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa ovat askel kohti resurssitehokasta tulevaisuutta.

Julkishallinnon toimijoiden tulisi toimia esimerkkinä resurssitehokkuuden saralla. Valtionhallintoa sitovat muun muassa energiatehokkuusdirektiivi ja siinä asetetut vaatimukset esimerkiksi hankinnoille. Kunnilla velvoitteet ovat vielä suosituksia. Resurssitehokkuus antaa sekä valtionhallinnolle että kunnille ja kaupungeille mahdollisuuden säästää euroja ja toimia samalla kestävästi.

”Moni suomalainen kunta säästää sadoista tuhansista jopa miljooniin euroihin vuosittain keskittymällä energia- ja ilmastotavoitteiden toimeenpanoon.”
Okariina Rauta, Motiva Oy

Kunnille ja kaupungeille on tarjolla monia vapaaehtoisia ohjelmia ja sitoumuksia joiden kautta on mahdollista parantaa oman toiminnan energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta. Kuntien energiatehokkuussopimus, HINKU-toiminta ja FISU-verkosto tarjoavat hyvät työkalut toiminnan tehostamiseen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kunnilla on myös oma roolinsa kiertotalouden käynnistämisessä ja kasvattamisessa.


Tarjoamme Motivassa kunnille, kaupungeille sekä muille julkisen sektorin toimijoille ratkaisuja ja työkaluja, joilla vastata säädösten ja velvoitteiden asettamiin haasteisiin. Toimimme asiantuntijana ja fasilitoijana esimerkiksi kuntien energia- ja ilmastostrategioiden suunnittelussa ja toteutuksessa mutta myös verkottajana ja viestijänä julkisen sektorin omien toimintojen, yritysten sekä asukkaiden osallistamisessa toimiin resurssitehokkuuden parantamiseksi.

Ota yhteyttä! Pyydä meidät paikalle kertomaan, mitä tuloksia on saatu aikaan ja millä toimilla tulosta syntyy.

Sisällöt

Sivua päivitetty viimeksi 10.8.2017