Energicertifikat

Energicertifikatet hjälper konsumenter att jämföra energieffektiviteten i byggnader. Klassificeringsskalan som är bekant från hushållsmaskinerna ger på ett enkelt sätt en helhetsbild av husets energieffektivitet. Syftet med energicertifikatet är också att lyfta fram energieffektiviteten som ett kriterium vid planeringen av byggnader.

Energicertifikatet är kalkylmässigt. Energicertifikatet baserar sig på byggnadens E-tal som består av byggnadens beräknade förbrukning av köpt energi per år , viktad med energiformsfaktorer. Faktorerna och definitionen av energiprestandan är desamma som i de föreskrifter för nya byggnader som trädde i kraft 1.7.2012.

Energicertifikatet baserar på byggnadens egenskaper. Med hjälp av den kalkylmässiga jämförelsen är det möjligt att jämföra energieffektiviteten i en ny och i en gammal byggnad.

Nya småhus som uppförs enligt byggnadsbestämmelserna för tillfället har klass C. För nya existerande småhus är klass D eller E vanligt, gamla hus kan ha klass E-G. Det går att påverka energiprestanda genom t.ex. förbättrad värmeisolering, ventilation med värmeåtervinning eller användning av förnybar energi.

Energicertifikaten har varit i bruk i Finland redan sedan 2008. Lagen om energicertifikat för byggnader ändrades 1.6.2013.

När behövs ett energicertifikat?

För nya byggnader utfärdas energicertifikatet i bygglovskedet.

Energiutredningen och energicertifikatet är verktyg som det lönar sig att utnyttja i det skede då byggnaden planeras. Energicertifikatet ska verifieras innan byggnaden tas i bruk, eftersom det är möjligt att en del av uppgifterna som ingått i beräkningar har ändrats under byggskedet.

För redan existerande hus behövs energicertifikatet i samband med försäljning eller uthyrning. Certifikatet upprättas av en behörig person.

Mera information om energicertifikat och precisare uppgifter bland annat om hur energicertifikatet tas i bruk och övergångsperioder finns i rådgivningstjänsten som Motiva upprätthåller.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.