Fastigheters energiförbrukning

Ändamålsenligt utnyttjande och underhåll av fastigheten är väsentligt för hur effektiv energianvändningen är. En yrkeskunnig, aktiv och motiverad fastighetsservicepersonal är en förutsättning för hanteringen av fastighetens energihushållning. Även de som använder fastigheten påverkar energiåtgången.

Verktyg för att effektivisera energiförbrukningen i fastigheter

Energisyner

Energisynen bildar en grund för åtgärder som effektiverar energianvändningen i fastigheten. Vid synen går man igenom vart energin tar vägen och hur energianvändningen kan effektiveras.

Uppföljning av förbrukningen

Uppföljning av fastighetens förbrukning möjliggör en målinriktad hantering av energianvändningen. Att fortlöpande följa upp förbrukningen är nödvändigt för att man ska känna till förbrukningsnivån och kunna notera förändringar i den, som man sedan kan reda ut orsakerna till.

Normering av förbrukningen

För att en fastighets energiförbrukning ska vara jämförbar i växlande förhållanden ska den normeras med hjälp av förbrukningssiffror. Om det i de normerade förbrukningssiffrorna för en fastighet förekommer avvikelser mellan olika år eller jämfört med den genomsnittliga nivån i motsvarande byggnader ska orsakerna utredas och korrigerande åtgärder vidtas.

Injustering av radiatornätet

Vid injustering av radiatornätet i en byggnad justeras det vattenburna uppvärmningssystemet för att det ska fungera som planerat. Genom injusteringen försäkrar man sig om att temperaturen i alla rum motsvarar den planerade nivån. När över- och undertemperaturerna jämnas ut förbättras boendekomforten samtidigt som man spar energi.

Ventilationssystemens energieffektivitet

Ventilationssystemens energieffektivitet är särskilt viktig i affärs- och kontorsbyggnader och i byggnader inom vårdbranschen med luftkonditionering, det vill säga ventilationssystem som omfattar kylning eller ett annat system avsett att kyla ner rum.

Handledning för dem som använder fastigheten

De som använder fastigheten behöver information, uppmuntran och motivation för hur de genom praktiska åtgärder kan undvika onödig energiförbrukning och påverka effektiviseringen av energianvändningen i fastigheten. Kommunernas fastigheter används emellertid även av andra än den egna personalen. Därför är det viktigt att till exempel de som använder fastigheten på kvällarna får information om energieffektiva handlingssätt.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.