Motiva som arbetsgivare

Vi är ett sakkunnig- och servicebolag som utför mångsidigt arbete för att främja energi- och materialeffektiviteten och för att öka användningen av förnybara energikällor. Vi är ett växande företag vars affärsverksamhet står på en stabil grund.

Uppgift i samhället

Vår uppgift är att producera omfattande och högklassiga sakkunnigtjänster med social påverkan för våra kunder. Vi producerar information och lösningar för företag, den offentliga förvaltningen och konsumenter som de utnyttjar för att kunna göra hållbara val.

Vårt arbete skapar en mer resurseffektiv och konkurrenskraftig framtid. Vi är en oberoende aktör, vägvisare, nätverksbyggare, kommunikatör samt en pålitlig och eftertraktad samarbetspartner.

Personalen har en nyckelroll

Den sakkunniga, yrkesmässiga och motiverade personalen är vår viktigaste resurs. Därför utvecklar vi systematiskt vår personals kompetens och tar hänsyn till välbefinnande och trivsel i arbetet. 

Vi uppmuntrar vår personal till innovativitet och initiativrikedom. Personalen deltar aktivt i utvecklingen och planeringen av verksamheten.

Bygg en bättre morgondag tillsammans med oss

Vi erbjuder ett mångsidigt, intressant och utmanande arbete och möjlighet att påverka innehållet i det egna arbetet.

Du kan skicka oss en öppen ansökan, om vi för tillfället inte har en ledig arbetsplats som passar dig. Skicka din öppna arbetsansökan jämte meritförteckning på adressen: rekry@motiva.fi


Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.