Främjande av materialeffektivitet i kommunerna

Materialeffektivitet kan ur kommunens perspektiv avse omsorg om att naturresurserna räcker till, en hållbar användning av naturresurserna på regional nivå och minskade miljöeffekter. Vi erbjuder information och verktyg som stöd för kommuners och städers resurskloka beslut.

De största materialflödena i kommunerna beror på infrabyggande och energiproduktionen. En betydande mängd energi och material gäller även tjänster, till exempel i skolor och sjukhus. Effektiviseringen av material och energianvändning lönar sig, eftersom den ofta även ger kostnadsbesparingar.

Fem metoder för en förbättring av materialeffektiviteten i kommunerna:
  • Miljö- och materialeffektivitetsmålen blir en del av kommunens strategi.
  • Markanvändningspolitik som beaktar materialfrågor och möjliggör nyttoanvändning av material.
  • Hållbara anskaffningar.
  • Utnyttjande av återvunnet material i infra- och markbyggnad.
  • Avfallshanteringsföreskrifter, avfallshanteringsavgifter och avfallshanteringsprojekt  som uppmuntrar till att minska uppkomsten av avfall.

Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.