Finansiering och stöd hjälper

Energistöd ger fart åt investeringarna

Staten stöder företagens energieffektiverande investeringar. Arbets- och näringsministeriet beviljar stöd enligt prövning och stödet beviljas inom ramen för anslagen utan beaktande av företagets storlek.

Med energistöd främjas särskilt ibruktagande av ny energiteknologi och uppkomsten av en marknad. För energieffektiverande investeringar som utnyttjar sedvanlig teknik kan stöd endast beviljas företag och kommuner som är anslutna till energieffektiveringsavtalet.

Statens stöd är avsett särskilt för energieffektiverande investeringar som inte förverkligas utan stöd. Syftet med stödet är att förbättra investeringens ekonomiska lönsamhet och minska de ekonomiska riskerna i anslutning till ibruktagande av ny teknologi.

Statens stöd är avsett särskilt för energieffektiverande investeringar som inte förverkligas utan stöd. Syftet med stödet är att förbättra investeringens ekonomiska lönsamhet och minska de ekonomiska riskerna i anslutning till ibruktagande av ny teknologi.

Stöd för SME-företags energisyner

Mikro- och SME-företag kan också få statligt stöd för att genomföra en energisyn enligt Motivas modell.

Finansiera investeringen med inbesparingen

För företagens energieffektiverande investeringar finns det också olika finansieringsformer inom den privata sektorn. Mest känd torde ESCO-finansieringsmodellen vara. I den tar en utomstående tjänsteproducent ansvaret över finansieringen och genomförandet av den energieffektiverande investeringen och för uppkomsten av besparingen. Investeringen betalas med de kostnadsbesparingar som har uppkommit.


Updaterad sist 13.10.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.