Bidrag och finansiering

Finansieringen av energieffektiverande investeringar kan i många kommuner och samkommuner vara ett problem. Till följd av finansieringsproblem kan många även ekonomiskt lönsamma investeringar lämnas ogjorda. Därför finns det statliga bidrag och finansieringsmodeller tillgängliga för finansiering av energieffektiva investeringar.

Stöd för energisyner

Tekes och arbets- och näringsministeriet (ANM) kan bevilja kommuner som anslutit sig till Kommunernas energieffektivitetsavtal eller energiprogram stöd för energisyner som täcker högst 50 procent av de godkända kostnaderna. Dessutom kan kommunerna som är anslutna till energieffektivitetsavtalet få högst 60 procent stöd för kommunsyner av förnybar energi.

Stöd för investeringar som sparar energi

Tekes och arbets- och näringsministeriet (ANM) kan bevilja investeringsstöd bland annat för projekt som främjar energibesparing och energieffektivitet. Tyngdpunkten ligger på projekt som utnyttjar ny teknologi. Sammanslutningar som har anslutit sig till energieffektivitetsavtalssystem har också möjlighet att efter prövning av enskilda fall få stöd för sedvanliga sparinvesteringar.

ESCO-finansiering

Investeringar för energibesparing kan också finansieras i sin helhet av en tredje part, det vill säga genom det så kallade ESCO-tjänstekonceptet.

ESCO-tjänsten är en tjänsteaffärsverksamhet i vilken utomstående energiexpert genomför investeringar och åtgärder som sparar energi i kundföretaget. ESCO-aktören (Energy Service Company) förbinder sig att på avtalat sätt uppnå målen för effektivisering av energianvändningen i kundföretaget.

ESCO-tjänsten kan erbjudas av ett särskilt ESCO-företag, en entreprenör som bedriver ESCO-verksamhet, ett energibolag eller ett företag som tillverkar eller på entreprenad uppför energieffektiva anläggningar eller system.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 13.10.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.