Hållbar trafik och mobilitet

Ett mångsidigt utbud på metoder och samarbete mellan ett flertal sektorer möjliggör en minskning av utsläppen i trafiken. För att målen ska nås behövs koldioxidsnål energi, rena och energieffektiva fordon, intelligenta trafiktjänster, en infrastruktur som stöder hållbar trafik samt förändrade attityder och beteenden bland aktörerna.År 2013 kom 29 procent av alla koldioxidutsläpp i Finland från trafiken.


I yrkestrafiken framhävs betydelsen av bra energieffektivitet, eftersom antalet körda kilometer under ett år är omfattande. Genom logistikplanering, valet av utrustning och körsättet kan vi förbättra transportbolagens energieffektivitet. Energieffektivitet och kostnadseffektivitet går vanligtvis hand i hand. Med hjälp av alternativa bränslen kan det ekologiska fotavtrycket reduceras.

Om transportbolagets täckning är fem procent motsvarar en besparing på 10 000 euro i bränslekostnader en ökning av omsättningen på 200 000 euro.


Med klok mobilitet avses färdsätt som gynnar miljön och samhället och som även är ekonomiska, smidiga och trygga och som dessutom förbättrar hälsan.

De främsta färdsätten är gång, cykling och kollektiva färdmedel. Om det är nödvändigt att ta bilen lönar det sig att gynna samanvändning av en bil, samåkning, parkering vid anslutningar och ekonomiska körsätt. Det är smart att välja en bil med så låg förbrukning som möjligt och som kan drivas med framtida bränslen.

Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.