Materialeffektivitet

Det lönar sig för företag och näringslivet att främja materialeffektivitet, eftersom det står i direkt förbindelse med kostnader, konkurrenskraft och förverkligande av samhällsansvaret.

Materialeffektivitet innebär besparingar inom alla samhällssektorer

Effektiviseringen av användningen av material innebär betydande kostnadsbesparingar även för den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn har dessutom en viktig roll när det gäller styrningen mot en materialeffektivare produktion, eftersom den offentliga sektorns köpkraft är betydande.

Konsumenterna och de privata hushållen har en nyckelposition i fråga om att skapa efterfrågan på materialeffektiva produkter och tjänster. Konsumenterna kan främja en hållbar användning av naturresurserna bland annat genom att köpa med eftertanke, köpa hållbara produkter och genom att minska på avfallet.

Tillgången på naturresurser håller globalt sett på att bli en allt viktigare fråga. De begränsade icke-förnybara naturresurserna och miljöeffekterna som den ökande produktionen och konsumtionen orsakar förutsätter att vi tillgriper alla metoder för att främja materialeffektiviteten.

Materialeffektivitet innebär att man tar fram konkurrenskraftiga produkter och tjänster med allt lägre materialinsatser så att de skadliga effekterna avtar under produktcykelns tid.

Motiva utvecklar tjänster, verktyg och handlingssätt som främjar materialeffektivitet särskilt för företag och den offentliga sektorn.

Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.