Motiva – ett hållbart utvecklingsföretag

Motiva erbjuder den offentliga förvaltningen, företag, kommuner och konsumenter information, lösningar och tjänster med vilkas hjälp de kan göra resurseffektiva, genomslagskraftiga och hållbara val.

Vi är ett expertföretag som uppmuntrar till effektiv och hållbar användning av energi och material. Vi fullföljer projekt med genomslagskraft i samhället, ofta i samarbete med ett flertal aktörer. Vi är en stark nätverksbildare och en effektiv kommunikatör. Vår verksamhet styrs av fördomsfrihet och resultatinriktning. Vårt serviceutbud är omfattande.

Kontakta oss för ett gemensamt samtal om hur vi kan hjälpa just dig och din organisation att uppnå mer med mindre.


Innehåll

Updaterad sist 08.08.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.