Miljömärkning

Motiva Services Ab:s Miljömärkningsenhet administrerar i Finland såväl det nordiska miljömärket Svanmärket som EU:s miljömärke.

Miljömärkningsenheten deltar för bägge märkningarnas del vid:
  • utarbetandet av miljömärkningskrav för enskilda produktgrupper;
  • handläggningen av företags ansökningar om miljömärkning; och
  • beviljandet av rätten att använda märket.

Miljömärket Svanen

Pohjoismainen ympäristömerkkiSvanen är de nordiska ländernas officiella miljömärke som introducerades 1989. Det beviljas endast produkter och tjänster som är de bästa med tanke på miljön. Tillverkare, importörer eller tjänsteproducenter kan ansöka om miljömärket Svanen för en sådan produkt eller tjänst som den nordiska miljömärkningsnämnden har fastställt miljömärkningskrav för. Krav har redan fastställts för närmare 70 olika produktgrupper.

EU:s miljömärke

Ecolabel logoEU:s miljömärke inrättades 1992. Liksom Svanen kan EU:s miljömärke endast beviljas till de bästa produkterna eller tjänsterna i respektive grupp. Märkningen omfattar drygt 30 produktgrupper. I början av 2017 fanns det redan cirka 40 000 olika EU-miljömärkta produkter och tjänster på marknaden.


Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.