Förnybar energi

Kommuner och samkommuner producerar och anskaffar årligen betydande mängder el- och värmeenergi. Efter att elmarknaden öppnades har kommunernas ställning som lokal energiproducent förändrats. Numera kan kommunerna vara både energiproducent och elleverantör eller bägge.

Förnybar energi tas i bruk

Med energi som producerats ur förnybara energikällor främjar vi en hållbar utveckling i kommunerna. Förutom att användningen av förnybara energikällor minskar utsläppen minskar höjer den också den regionala välfärden. Ett värmebolag som grundar sig på lokal anskaffning av biobränsle till exempel stärker det lokala näringslivet genom att skapa nya arbetsplatser i regionen.

Ett flertal kommuner äger byggnader i glesbygden, till exempel skolor som inte hör till fjärrvärmenätet eller vars föråldrade oljeuppvärmningsanläggning måste förnyas. Bland annat när det gäller dessa byggnaders värmeproduktionen kan man övergå till att använda förnybara energikällor.

Kommunens och stadens möjligheter till produktion och utnyttjande av förnybar energi kan utredas med hjälp av en kommunsyn av förnybar energi.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.