Energianvändningen i Finland

Statistikcentralen samlar in information om energitillgångar och efterfrågan på energi i Finland och publicerar uppgifterna i Energianskaffning och -förbrukning-publikationen, som utkommer fyra gånger om året. Utöver detta publiceras uppgifterna i PX-Web-databasen.

Några av de mest centrala uppgifterna gällande Finlands total- och slutförbrukning av energi har publicerats på de följande sidorna.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 11.09.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.