Den offentliga sektorns energieffektivitetsplan

Den offentliga sektorns energieffektivitetsplan och anvisningarna och verktygen för dess genomförande är i första hand avsedda för den offentliga sektorn, men även andra kan använda anvisningarna.

Kommunerna och städerna som har anslutit sig till kommunernas energieffektivitetsplan kan dra nytta av anvisningarna och verktygen när de utarbetar verksamhetsplanen som förutsätts i energieffektivitetsplanen.

Mot en systematisk energihantering

Målet för energieffektivitetsplanen är att styra organisationen mot en systematisk energihantering.

Delområdena inom energieffektiviteten är:
  • fastigheters energianvändning (värme, elektricitet, vatten);
  • anordningsel;
  • mobilitet (arbetsärende-, tjänste- och arbetsresor); och
  • övrig energianvändning (t.ex. maskiner).

Inom organisationen analyserar man i olika skeden av planen hur och med vilka åtgärder energieffektiviteten kan förbättras. Energieffektivitetsplanen ska ingå i ledningssystemet, och det lönar sig att anpassa den så att den är förenlig med övriga system (till exempel Green Office eller ett eget klimat- och energiprogram).

Verkstäder

En central roll i utarbetningsskedet av planen har organisationens egna verkstäder i vilka ändamålsenliga mål och metoder för en bättre energieffektivitet utreds.

Verkstäder kan ordnas inom energieffektivitetens alla delområden. Det rekommenderas att det åtminstone ordnas verkstäder för fastigheters energieffektivitet och anordningsel samt mobilitet och styrningen av den. Anskaffningarna och kommunikationen är viktiga beståndsdelar i alla verkstäder.

Utgående från anteckningarna som görs i verkstäderna och med hjälp av en innehållsförteckningsmodell kan organisationen bearbeta sin egen övergripande energieffektivitetsplan.

Energieffektivitetsplanens innehåll:
  1. Beskrivning av nuläget: energianvändning och anskaffning, rutiner och viktiga aktörer, genomförda åtgärder, uppföljning och eventuella aktuella mål för energihanteringen.
  2. Ny mål för energibesparingen och inkludering av principerna för fortgående förbättring.
  3. Identifiering och prioritering av energibesparingsmetoderna, utnämning av ansvarspersoner och bedömning av effekterna utgående från utgångsuppgifterna och intervjuer samt enligt teman i expertworkshopparna, uppföljning av verksamheten.

Kommunikationen och utbildningen spelar en viktig roll när det gäller att uppnå målen i planerna, genomföra åtgärder och lyfta fram resultaten. Personalen, kunderna och samarbetspartnerna lär känna energieffektiviteten. Uppföljningsgruppen och ledningens årliga översikter ser till att arbetet fortgår.


Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.