Energieffektivitetsavtalen

Bli en ansvarsfull energianvändare, anslut dig till ett energieffektivitetsavtalen

Effektiv användning av energi är en klok och ansvarsfull verksamhet som ger kännbara kostnadsbesparingar. Reducerade energikostnader förbättrar företagets lönsamhet och syns i resultatet. Energieffektivitet hör till de viktigaste metoderna för att bekämpa klimatförändringen.

Anslut dig till avtalet och effektivisera din energianvändning – du höjer lönsamheten, visar att du bär ansvar och bygger upp en positiv bild utåt.

När ditt företag ansluter sig till avtalet öppnas möjligheten att få statligt stöd för energieffektiverande investeringar.

Energieffektivitetsavtalen 2017-2025 har inletts

I Finland inleddes fyra nya avtal 1.1.2017 för 2017–2025. Målet för avtalen är att effektivera energianvändningen i industrin, energi- och tjänstesektorn, fastighetsbranschen, kommunsektorn och i oljeuppvärmningsfastigheter. Avtalen, som baserar sig på frivillighet, är medel som staten och branscherna tillsammans har valt ut för att uppfylla de internationella förpliktelser i anslutning till energieffektivitet som har ställts på Finland utan ny lagstiftning eller andra tvångsmedel.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.