Genom ledning mot bättre resultat

Energieffektivitet förutsätter systematiskt och långsiktigt arbete. Företaget uppnår det bästa resultatet genom fortlöpande förbättring av energieffektiviteten och övergripande ledning.

Fortlöpande förbättring av energieffektiviteten förutsätter:
  • Kännedom om den egna energianvändningen och uppföljning.
  • Kunskap om de egna möjligheterna att spara energi.
  • Fastställande och genomförande av tekniskt-ekonomiskt lönsamma energieffektivitetsåtgärder.
  • Beaktande av energieffektiviteten i handlingssätt, investeringar och anskaffningar.
  • Kännedom om olika möjligheter till energianskaffning.
  • En god energianskaffningsstrategi och genomförande av den.

Energihanteringssystem hjälper företaget att länka samman ledningen av energieffektiviteten till en naturlig del av verksamhetssätten och ledningskulturen.


Updaterad sist 13.10.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.