Gemensamma anskaffingar

Motiva skapar tillsammans med olika aktörer i samhället en resursmässigt hållbar framtid. I samarbetsprojekt söker sak- och yrkeskunniga inom olika områden tillsammans svar på frågor om energi- och materialeffektivitet som företag, kommuner och konsumenter möter i vardagen. Samarbetet resulterar i praktiskt orienterad kunskap och fungerande lösningar genom vilka det är möjligt att ytterligare effektiveras användningen av energi och material.

Arbetet stöder företagens oh kommunernas ansvarsarbete och verkställandet av energieffektivitetsavtalen inom olika sektorer. Kunskapen och erfarenheterna som samlas in i projekten gynnar såväl de enskilda företag som deltar i projektet som Finlands hela näringsliv och offentliga sektor.

Pågående samprojekt (på finska):

Exempel på avslutade samprojekt (på finska):

Kom med!

Vi söker fortgående företag i olika branscher och aktörer inom den offentliga sektorn för projekt som ska startas.

Samarbetsprojekt som ska inledas:
  • Anvisningar för anskaffning av belysning och underhåll och drift av LED-lampor
  • Energieffektivitet för kraftverk med processanalyssystem
  • Solenergi för fastigheter inom servicebranschen och industrin
  • Energieffektiv kylning inom industrin
  • Energieffektiv elanvändning i drivsystem med variabel frekvens, genom styrning och justering
  • Ventilation och god inomhusluft i bostadshus
  • Besparingar med värmepump


Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.