Energisyner

Vid energisynen utreds och analyseras synobjektets energianvändning och energisparpotential och presenteras besparingsåtgärder, lönsamhetsberäkningar och effekter på utsläppen av CO2. Med hjälp av energisynen utreds också möjligheterna att använda förnybara energikällor.

Energisyner kan gälla en fastighet, transportkedja eller en hel kommun (kommun över förnybar energi):
  • Målet för en energisyn av en fastighet är att effektivisera fastighetens energianvändning genom att utreda nuläget och möjligheterna till energibesparing och utnyttjande av förnybar energi.
  • En energisyn av en transportkedja är en övergripande granskning av transportkedjor vid godstrafik, som främst är nyttig för inköpare av transporttjänster, till exempel kommuner och städer.
  • En kommunsyn av förnybar energi  utreder kommunens eller stadens möjligheter att utnyttja förnybar energi i uppvärmningen av fastigheter och i elproduktionen inom sitt område.

Det är möjligt att ansöka om statligt stöd för energisyner: stöd för syner för tjänstefastigheter och förnybar energi beviljas av ANM.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.