Styrmetoder

Energieffektivitet, främjande av förnybar energi och reducering av utsläpp som påverkar klimatet kan styras med såväl internationella som med nationella metoder. Europeiska unionen har ställt upp gemensamma mål för sina medlemsländer som ska effektivisera energianvändningen och minska utsläppen. Nationellt styrs arbetet bland annat med hjälp av energi- och klimatstrategiska åtgärdsprogram och med nationell lagstiftning.

I Finland strävar man också efter att minska utsläppen med hjälp av frivilliga metoder, bland annat genom avtal om energieffektivitet och energisyner. För att de uppställda målen ska uppnås beviljar staten inom ramen för anslagen stöd för energisyner, investeringar som effektiviserar energianvändningen och för ibruktagande av förnybar energi och ny energieffektiv teknologi.Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.