Hållbara och ansvarsfulla anskaffningar

Anskaffningarna är en viktig del av företagens ansvar. Genom sina anskaffningar kan företagen avsevärt bidra till att resurskloka lösningar och tekniker blir vanligare.

Ansvarsfulla anskaffningar förutsätter ledningens stöd och de resurser som behövs. Anskaffningen av energieffektiva och resurskloka lösningar kräver också att de som bereder anbudsförfrågningar och som fattar beslut om anskaffningar har kunskap och tid och möjlighet att fördjupa sig i anskaffningsuppdraget.

Välj klokt

Hurdana anskaffningar överensstämmer med företagets värden och företagsansvar? Minimikravet kan till exempel vara energieffektivitet, koldioxidsnålhet, miljömärkning eller möjlighet till återvinning. Det lönar sig att ställa minimikraven som produkten eller tjänsten som ska anskaffas ska uppfylla i anbudsförfrågan.

Beakta produktcykelkostnaderna

Det lönar sig inte att fatta beslut endast utgående från anskaffningspriset, utan granska kostnaderna under hela produktcykeln. För många produkters del kan driftkostnaderna mångdubblas jämfört med anskaffningspriset. Investeringen i energieffektiv teknik betalar sig självt som minskade driftkostnader.

Guide för energieffektiva anskaffningar

Arbets- och näringsministeriet publicerade 2016 guiden Arbets- och näringsministeriets anvisningar – Energieffektivitet vid offentlig upphandling för den offentliga sektorn. En del av informationen i guiden kan också tillämpas av privata företag.


Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.