Renovera och underhåll

Förbättra energieffektiviteten i ditt hus

Det lönar sig alltid att granska energieffektiviteten när du planerar en grundlig renovering av ditt hus.

Du kan påverka energiförbrukningen och boendetrivseln i huset på många sätt:

  • genom att förbättra värmeisoleringen i konstruktionerna,
  • genom att effektivisera värmesystemet,
  • genom att se till den ventilation som behövs och
  • genom rätta inomhustemperaturer.

Det är viktigt att huset granskas som helhet där dess enskilda delar – konstruktioner, uppvärmning, ventilation och invånarnas handlingar – påverkar varandra.

Underhåll och justering av uppvärmningsanläggningar

Uppvärmningsanläggningarnas skick och justeringar påverkar energiförbrukningen avsevärt. Det är viktigt att veta genom vilka underhålls- och  justeringsåtgärder uppvärmningsanläggningen kan hållas i skick och fungera energieffektivt. Om anläggningen är i dåligt skick kan stora mängder bränsle gå till spillo.

Som ägare eller invånare kan du själv endast genomföra vissa åtgärder, andra lönar det sig att låta yrkeskunniga utföra. Vissa installations- och underhållsåtgärder av uppvärmningsanläggningar kräver auktorisering eller tillstånd och då är det viktigt att man är särskilt omsorgsfull när det gäller vem som utför arbetet.

Stöduppvärmning

Kostnadseffektiviseringen av uppvärmningen kan förbättras genom att rumsluften värms upp med stöduppvärmning som utnyttjar förnybar energi (luft-luftvärmepump eller eldstad) eller genom att värmen som stöduppvärmningen producerar (luft-vattenvärmepump eller solfångare) antingen leds till uppvärmningen av tappvattnet eller till den egentliga uppvärmningen (cirkulär värmedistributionsberedare).

Uppvärmningsformer eller byte av värmeproduktionssystem

Det lönar sig att fundera på att byta ut värmeproduktionsanläggningen när systemet är i behov av en större grundlig renovering. När man överväger att byta ut värmeproduktionssystemet ska hela systemet ses över: värmeproduktionen, distributionen och regleringen.

Undersök olika alternativ och kostnadermed verktyget för jämförelse av olika uppvärmningsalternativ i småhus. Det lämpar sig för både nya och gamla hus.

Luftläckage och tilläggsisolering

Energianvändningen effektiviseras vanligtvis genom minskning av värmespill.

Vanligtvis försvinner värmen ur huset via fyra olika rutter:
  • fogar och hål i ytterväggar
  • leds genom ytterväggar
  • med ventilationen
  • med avfallsvattnet via avloppet

Genom att beakta byggnadens yttermaterial (tak, väggar och fönster) och ventilationen kan man spara rentav flera tiotalsprocent i uppvärmningen.

I praktiken förbättras byggnadens lufttäthet; fönstren tätas, isolering tillsätts och tillvaratagande av till exempel ventilationsvärmen förbättras.


Mera information på svenska:
På webbplatsen www.solsvar.fi kan du bekanta dig med exempel på energieffektiviserande renoveringar i egnahemshus och olika typer av stöduppvärmning. Bland exemplen kan du hitta en kombination som passar just ditt eget hus.

www.solsvar.fi


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 27.09.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.