Energieffektivitetsavtalen

Energieffektivitetsavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och en primär åtgärd för att främja en effektiv energianvändning i Finland.

En ansvarsfull och effektiv energianvändning minskar koldioxidutsläppen som orsakar klimatförändringar. Energibesparing och energieffektivitet har främjats genom avtal mellan staten och branscherna redan sedan 1990-talet. 

En ny period för avtal om energieffektivitet inleddes i början av 2017

Perioden för avtal om energieffektivitet för 2017–2025 fortsätter avtalsperioden 2008–2016. Anslutningen till den nya avtalsperioden har inletts.

Mer information:
Energieffektivitetsavtalen 2017-2025


Avtalsperioden som började 2008 avslutades vid utgången av 2016

Målet för avtalsperioden var att nå en energibesparingen på totalt nio procent före utgången av 2016.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 23.02.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.