Energieffektivitetsavtalen

Energieffektivitetsavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och en primär åtgärd för att främja en effektiv energianvändning i Finland.

En ansvarsfull och effektiv energianvändning minskar koldioxidutsläppen som orsakar klimatförändringar. Energibesparing och energieffektivitet har främjats genom avtal mellan staten och branscherna redan sedan 1990-talet. 

En ny period för avtal om energieffektivitet inleddes i början av 2017

Perioden för avtal om energieffektivitet för 2017–2025 fortsätter avtalsperioden 2008–2016. Anslutningen till den nya avtalsperioden har inletts.

Mer information:
Energieffektivitetsavtalen 2017-2025


Avtalsperioden som började 2008 avslutades vid utgången av 2016

Målet för avtalsperioden var att nå en energibesparingen på totalt nio procent före utgången av 2016.

Mer information:
Energieffektivitetsavtalen 2008-2016


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 15.06.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.