Företag

Effektiv användning av energi och material är lönsamt och ansvarsfullt. Vi erbjuder företag kunskap, sakkunnigtjänster och samarbetsnätverk för att möjliggöra en resursklokare utveckling av verksamheten.

Energieffektivitet och hållbar användning av material innebär besparingar för företaget som oförkortat och direkt förbättrar affärsverksamhetens resultat. Samtidigt minskar den förbättrade energi- och materialeffektiviteten koldioxidutsläppen som orsakar klimatförändring.En kostnadsbesparing på 10 000 euro som uppnåtts genom energi- eller materialeffektivitet motsvarar en tilläggsaffär på 100 000 euro beräknad med 10 %:s affärsvinstprocent. 


Tillväxt och ny affärsverksamhet

Cirkulär ekonomi, resursvishet, cleantech, energieffektivitet och materialeffektivitet öppnar nya möjligheter för tillväxt- och affärsverksamhet för många finska företag. 

Upptäck dina möjligheter och delta i förändringen!


Updaterad sist 15.06.2017