Hållbara offentliga anskaffningar

Motiva hjälper upphandlare inom den offentliga sektorn att prioritera miljöaspekter i samband med upphandlingsverksamheten och i samband med anskaffning av olika produkter och tjänster.

Hankintapalvelu_leikattu2
Motivas upphandlingsrådgivning erbjuder:
  • anskaffningskriterier och anskaffningsanvisningar
  • rådgivning och sparring för hållbara och innovativa anskaffningar
  • vårt nyhetsbrev informerar om aktuella teman kring anskaffningar
  • vi bildar nätverk för beställare och leverantörer

Läs mera om Motivas upphandlingsrådgivning

Hållbara anskaffningar lönar sig

Besluten om anskaffningar påverkar hur mycket energi och material som går åt under produkternas och tjänsternas livscykel och hur mycket växthusgasutsläpp och avfall som uppstår.

Genom resurskloka anskaffningar:
  • uppnår du miljömål: koldioxidutsläppen minskar, energieffektiviteten ökar och du sparar naturresurser
  • får du till stånd kostnadsbesparingar
  • främjar du innovation och stöder utvecklingen av konkurrenskraftiga, miljövänliga produkter och tjänster och utvidgar deras marknad.
  • skapar du sundare arbetsförhållanden än tidigare för personalen
  • ökar medborgarnas och företagens förtroende för den offentliga förvaltningen

Skyldighet att främja hållbara anskaffningar inom den offentliga sektorn

Den offentliga sektorn förvärvar produkter och tjänster för cirka 35 miljarder euro per år. Det är ungefär 17 procent av bruttonationalprodukten. En offentliga sektorn spelar en betydelsefull roll som påverkare på marknaden då man försöker lansera energi- och materialeffektiva produkter och produkter med mindre skadliga miljöeffekter. Den offentliga sektorn har både möjlighet och skyldighet att utnyttja den här enorma köpkraften på ett klokt sätt.

Statsrådets principbeslut (13.6.2013) förbinder staten och kommunerna till att främja energi- och miljölösningar, det vill säga så kallade cleantech-lösningar. Enligt principbeslutet är staten och kommunerna skyldiga att beakta gröna teknologilösningar i samband med alla offentliga anskaffningar.

Av alla offentliga anskaffningar görs cirka 75 procent inom kommunsektorn. Över hälften av anskaffningarna består av tjänster, de kvarstående av konsumtionsanskaffningar och fastighetsdrift. Med tanke på miljöeffekterna är de mest betydande anskaffningarna fordon, energi- och värme samt livsmedel och matservice.


Updaterad sist 15.06.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.