Julkiset hankinnat

Motiva auttaa julkisen sektorin hankkijoita ympäristönäkökohtien priorisoimisessa hankintatoiminnassa ja niiden huomioimisessa erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankinnoissa.


Hankintapalvelu_leikattu2

Motivan hankintapalvelu tarjoaa:

  • hankintakriteereitä ja hankintaohjeita
  • neuvontaa ja sparrausta kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin
  • uutiskirjeemme tiedottaa ajankohtaisista hankinta-aiheista
  • verkotamme tilaajia ja toimittajia

Tutustu Motivan hankintapalveluun >> 


Kestävä hankinta kannattaa

Hankintapäätökset vaikuttavat siihen, kuinka paljon tuotteiden ja palvelujen elinkaaren aikana kuluu energiaa ja materiaaleja sekä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja jätettä.

Resurssiviisailla hankinnoilla:
  • saavutetaan ympäristötavoitteita: vähennetään hiilidioksidipäästöjä, lisätään energiatehokkuutta ja säästetään luonnonvaroja,
  • saadaan aikaan kustannussäästöjä,
  • edistetään innovointia ja tuetaan kilpailukykyisten, ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja laajennetaan niiden markkinoita,
  • luodaan henkilöstölle nykyistä terveellisemmät työolot, ja
  • lisätään kansalaisten ja yritysten luottamusta julkishallintoon.

Julkisella sektorilla velvoite edistää kestäviä hankintoja

Julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluja vuosittain noin 35 miljardilla eurolla. Määrä on noin 17 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisen sektorin merkitys markkinavaikuttajana on huomattava silloin, kun markkinoille pyritään saamaan energia- ja materiaalitehokkaita tuotteita sekä tuotteita, joilla on vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia. Julkisella sektorilla on sekä mahdollisuus että velvollisuus käyttää tätä valtavaa ostovoimaansa viisaasti.

Valtioneuvoston periaatepäätös (13.6.2013) sitouttaa valtion ja kunnat edistämään energia- ja ympäristö- eli niin sanottuja cleantech-ratkaisuja. Periaatepäätöksen mukaan valtiolla ja kunnilla on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut kaikissa julkisissa hankinnoissa.

Kaikista julkisista hankinnoista noin 75 prosenttia tehdään kuntasektorilla. Yli puolet näistä hankinnoista koostuu palveluhankinnoista, loput kulutushankinnoista ja kiinteistöjen ylläpidosta. Ympäristövaikutusten näkökulmasta merkittävimpiä hankintoja ovat ajoneuvohankinnat, energian- ja lämmönhankinta sekä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat.Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 10.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.