Opitaan hauskasti energiasta

Energian ja materiaalien järkevä käyttö sekä niiden merkityksen ymmärtäminen on tärkeä kansalaistaito, joka on hyvä opettaa lapsille jo nuorena. Energia-asiat kuuluvat monipuoliseen perusopetukseen eri oppiaineissa, varsinkin luonnontieteissä.
ope 2


Opetustyötä helpottamaan on saatavilla useita valmiita materiaaleja, jotka lähestyvät energiantuotantoon ja -käyttöön liittyvää tietoa erilaisia opetusmenetelmiä hyödyntäen. Niistä saat vinkkejä monipuoliseen ja innostavaan energia-asioiden opetukseen.


Nuorten arkiliikunta lähtee lapsuudesta

Viisas koulumatka on turvallinen, sujuva, ympäristöystävällinen, terveellinen ja taloudellinen. Lisäksi se voi kehittää oppilaiden itsenäisyyttä ja omatoimisuutta. Pyörällä tai jalan tehty koulumatka parantavat keskittymiskykyä aamun tunneilla.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 4.4.2017