Sivun lyhytosoite on www.motiva.fi/esco-palvelu

Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut

Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut ovat palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energiansäästämiseksi. Palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energiansäästöstä.

Palveluntarjoajana voi toimia erillinen energiatehokkuuspalveluita tarjoava yritys, ESCO-yritys, ESCO-toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö tai energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys.

Palveluita julkiselle sektorille sekä yrityksiin teollisuudessa ja palvelualalla

Energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut soveltuvat sekä teollisuusyrityksiin että julkiselle ja yksityiselle palvelusektorille.

Järkeviä/hyviä kohteita löytyy muun muassa:
  • rakennusten talotekniikkajärjestelmistä,
  • teollisuuden käyttöhyödykejärjestelmistä ja
  • energiantuotannosta.

Palvelusektorilla on rakennettu esimerkiksi lämmöntalteenottojärjestelmiä, uusittu valaistusta ja säädetty virtaamia. Teollisuudessa hyviä kohteita ovat muun muassa pumppausten optimoinnit, paineilmajärjestelmien säädöt tai savukaasujen lämmöntalteenotto.

Palvelumalli soveltuu myös uusiutuvan energian hyödyntämistä edistäviin hankkeisiin sekä tuotannon materiaalien käytön tehostamiseen.

Kustannukset maksetaan säästöillä

Palveluntarjoaja toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteet asiakkaalle kokonaistoimituksena. Kokonaistoimitukseen voi sisältyä palvelutarjoajan hankkima rahoitus, mutta asiakas voi halutessaan itse huolehtia rahoituksesta. Asiakas voi saada hankkeeseen valtion investointitukea.

Palveluntarjoaja takaa syntyvät säästöt sekä todentaa säästöt ja tarvittavilta osin muut asetetut tavoitteet, esimerkiksi rakennuksen sisäolosuhteet. Palvelusopimuksessa sovitaan, miten todentaminen tapahtuu ja miten mahdolliset kohteessa tapahtuvat toiminnan muutokset otetaan todentamisessa huomioon.

Energiatehokkuusinvestoinnit katetaan palvelukauden aikaisilla energiansäästöillä. Jos hankkeeseen sisällytetään energiateknisten järjestelmien uusimista tai korjaamista, säästörahoituksen lisäksi hankkeeseen voi sisältyä asiakkaan omarahoitusosuus, jotta palvelukauden pituus säilyy kohtuullisena.

Palvelusopimukset laaditaan hankekohtaisesti

Palveluntarjoaja ja asiakas laativat palvelusopimuksen tapauskohtaisesti. Yleensä palveluntarjoaja laatii ensimmäisen version sopimuksesta asiakkaan arvioitavaksi. Energiansäästöön tähtäävä palveluhanke voidaan toteuttaa esim. yksittäisessä kiinteistössä tai useiden kiinteistöjen hankekokonaisuutena sekä uudistaa ja tehostaa energiajärjestelmiä.

Mitä laajempi hanke on, sitä vaativampaa on hankkeen kilpailuttaminen ja hankinta etenkin julkisella sektorilla. Hankinnan helpottamiseksi on laadittu julkisille hankkijoille ESCO-hankintaohjeistus, jonka avulla laajemmankin palveluhankkeen suunnittelu ja hankinta on selkeämmin toteutettavissa. Säästötakuun ja rahoituksen sisältävien energiatehokkuuspalveluiden hankinnassa markkinavuoropuhelu on tärkeä osa prosessia.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Erja Saarivirta
Johtava asiantuntija
+358 (0) 9 6122 5055

Sivua päivitetty viimeksi 17.10.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.