Materiaalitehokkuus

Yritysten ja elinkeinoelämän kannattaa edistää materiaalitehokkuutta, koska sillä on suora yhteys kustannuksiin, kilpailukykyyn ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen.

Materiaalitehokkuus tuo säästöjä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla

Materiaalien käytön tehostaminen tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä myös julkiselle sektorille. Julkisella sektorilla on lisäksi tärkeä materiaalitehokkaampaan tuotantoon ohjaava rooli, koska julkisen sektorin ostovoima on merkittävä.

Kuluttajat ja kotitaloudet ovat avainasemassa materiaalitehokkaiden tuotteiden ja palvelujen kysynnän luomisessa. Kuluttajat voivat edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä muun muassa ostamalla harkiten, hankkimalla kestäviä tuotteita ja vähentämällä jätteiden syntymistä.

Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana.

Luonnonvarojen riittävyydestä on tulossa maailmanlaajuisesti yhä tärkeämpi kysymys. Uusiutumattomien luonnonvarojen rajallisuus sekä kasvavasta tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset vaativat ottamaan kaikki keinot käyttöön materiaalitehokkuuden edistämiseksi.

Motivassa käytettävän määritelmän mukaan materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten, että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana.

Määritelmän taustalla ovat seuraavat asiat:

  • Määritelmä korostaa materiaalitehokkuuden taustatekijöistä kilpailukykyä eli taloudellisia vaikutuksia.
  • Materiaalitehokkuuden ydintä on vähemmästä enemmän ajattelu, siksi sanamuoto ”pienenevin materiaalipanoksin”.
  • Tehostaminen on jatkuvaa parantamista, siksi sanamuoto ”pienenevin”.
  • Massapohjainen vähemmästä enemmän ajattelu ei yksin riitä materiaalitehokkuusajattelun lähtökohdaksi, vaan samalla tulee varmistaa, että haitalliset vaikutukset vähenevät. Esimerkiksi kevyempään materiaaliin siirtyminen ei automaattisesti tarkoita parannusta. Huomioon otettavia vaikutuksia ovat taloudellisten vaikutusten ohella ainakin ympäristövaikutukset sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.
  • Elinkaariajattelua on hyvä soveltaa osaoptimoinnin välttämiseksi.

Materiaalitehokkuus on tärkeässä roolissa kiertotaloudessa. Kiertotalous on resurssitehokkaan talouden malli, jossa materiaalit ja arvo säilyvät talouden piirissä mahdollisimman pitkään ja niitä hyödynnetään tehokkaasti.

Materiaalitehokkuuden palveluja ja työkaluja elinkeinoelämälle

Motiva kehittää ja ylläpitää palveluja, työkaluja ja toimintatapoja materiaalitehokkuuden edistämiseen erityisesti yrityksille ja julkiselle sektorille. Materiaalikatselmus on yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan kehitetty työkalu, ja Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on kiertotalouden edistämiseen kehitetty konkreettinen toimintamalli. Motiva avustaa myös Materiaalitehokkuuden vapaaehtoisten sitoumusten toimeenpanossa, joka on parhaillaan käynnissä yhteistyössä elinkeinoelämän ja valtionhallinnon kanssa.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.1.2019

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.