Materiaalitehokkuus

Yritysten ja elinkeinoelämän kannattaa edistää materiaalitehokkuutta, koska sillä on suora yhteys kustannuksiin, kilpailukykyyn ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen.

Materiaalitehokkuus tuo säästöjä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla

Materiaalien käytön tehostaminen tuottaa merkittäviä kustannussäästöjä myös julkiselle sektorille. Julkisella sektorilla on lisäksi tärkeä materiaalitehokkaampaan tuotantoon ohjaava rooli, koska julkisen sektorin ostovoima on merkittävä.

Kuluttajat ja kotitaloudet ovat avainasemassa materiaalitehokkaiden tuotteiden ja palvelujen kysynnän luomisessa. Kuluttajat voivat edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä muun muassa ostamalla harkiten, hankkimalla kestäviä tuotteita ja vähentämällä jätteiden syntymistä.

Luonnonvarojen riittävyydestä on tulossa maailmanlaajuisesti yhä tärkeämpi kysymys. Uusiutumattomien luonnonvarojen rajallisuus sekä kasvavasta tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset vaativat ottamaan kaikki keinot käyttöön materiaalitehokkuuden edistämiseksi.

Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana.

Motiva kehittää palveluja, työkaluja ja toimintatapoja materiaalitehokkuuden edistämiseen erityisesti yrityksille ja julkiselle sektorille.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 31.7.2017