Energiakatselmukset

Energiakatselmus selvittää ja analysoi katselmoitavan kohteen energian käytön, energiansäästöpotentiaalin sekä esittää säästötoimenpiteet, niiden kannattavuuslaskelmat ja vaikutuksen CO2-päästöihin. Energiakatselmuksen avulla selvitetään myös mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Energiakatselmuksen voi toteuttaa kiinteistöön, kuljetusketjuun tai koko kuntaan (uusiutuvan energian kuntakatselmus):

  • Kiinteistön energiakatselmuksen tavoite on tehostaa kiinteistön energiankäyttöä selvittämällä nykytila ja mahdollisuudet energiansäästöön ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen.
  • Kuljetusketjujen energiakatselmus on tavaraliikenteen kuljetusketjujen kokonaisvaltainen tarkastelu, ja siitä on hyötyä etenkin kuljetuspalveluja hankkiville, kuten kunnille ja kaupungeille.
  • Uusiutuvan energian kuntakatselmus selvittää kunnan tai kaupungin mahdollisuudet hyödyntää alueellaan uusiutuvaa energiaa kiinteistöjen lämmityksessä ja sähköntuotannossa.

Energiakatselmuksen toteuttamiseen voi saada valtion tukea: palvelukiinteistöjen sekä uusiutuvan energian katselmuksiin tukea myöntää TEM.
Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 6.6.2017