Yhteishankkeet

Motiva rakentaa yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa resurssiviisasta ja kestävää tulevaisuutta. Yhteistyöhankkeissamme eri alojen asiantuntijat ja ammattilaiset ratkovat yhdessä energia- tai materiaalitehokkuushaasteita, joita yritykset, kunnat tai kuluttajat arjessaan kohtaavat. Yhteistyön tuloksena syntyy käytännönläheistä tietoa ja toimivia ratkaisuja, joilla energian ja materiaalien käyttöä on mahdollista entisestään tehostaa.

Työ tukee yritysten ja kuntien vastuullisuustyötä ja energiatehokkuussopimusten toimeenpanoa eri aloilla. Hankkeissa koottu tieto ja kokemukset palvelevat niin hankkeissa mukana olevia yksittäisiä yrityksiä kuin koko Suomen elinkeinoelämää ja julkista sektoria.

Käynnissä olevia yhteishankkeita:
Esimerkkejä päättyneistä yhteishankkeista:

Tule mukaan!

Etsimme jatkuvasti eri alojen yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita mukaan käynnistyviin hankkeisiin.

Käynnistyviä yhteistyöhankkeita:
 • Energiatehokkuutta voimalaitoksiin prosessianalyysijärjestelmällä
 • Aurinkosähköa palvelualan ja teollisuuden kiinteistöihin
 • Energiatehokas jäähdytys teollisuudessa
 • Sähkökäytöt energiatehokkaiksi taajuusmuuttajille, ohjauksilla ja säädöillä
 • Ilmanvaihto ja hyvä sisäilma asuinrakennuksissa
 • Säästöjä lämpöpumpuillaHyötyjä yhteishankkeisiin osallistuville yrityksille:
 • nykytilasta saatu selvitys ja ehdotukset jatkotoimiksi,
 • toimintaa hyödyttävän asiantuntemuksen kasvaminen,
 • yhteiskunnallinen vaikuttaminen,
 • verkostoituminen,
 • uudet yhteistyökumppanuudet ja
 • julkisuus vastuullisuustyölle.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 1.12.2017