Kiinteistön energiankäyttö

Kiinteistön asianmukaisella käytöllä ja ylläpidolla on oleellinen vaikutus energiankäytön tehokkuuteen. Kiinteistönhoidon ammattitaitoinen, aktiivinen ja motivoitunut henkilöstö on edellytys kiinteistön energiatalouden hallinnalle. Myös kiinteistön käyttäjät vaikuttavat siihen, kuinka paljon energiaa kuluu.

Työkaluja kiinteistön energiankäytön tehostamiseen

Energiakatselmukset
Energiakatselmus luo perustan kiinteistön energiankäytön tehostamistoimenpiteille. Katselmuksessa käydään läpi mihin energiaa kuluu ja miten energiankäyttöä voidaan tehostaa.

Kulutusseuranta
Kiinteistön kulutusseuranta mahdollistaa tavoitteellisen energiankäytön hallinnan. Jatkuva seuranta on välttämätöntä, jotta tunnetaan kulutustaso ja havaitaan kulutuksen muutokset ja pystytään selvittämään muutosten syyt.

Kulutuksen normitus
Jotta kiinteistön energiankulutus vaihtelevissa olosuhteissa saadaan vertailukelpoiseksi, se tulee normeerata lämmitystarvelukujen avulla. Mikäli normeeratussa kulutuksessa on eroja vuosien kesken tai vastaavanlaisten rakennusten keskimääräiseen tasoon verrattuna, on syyt syytä selvittää ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

Lämmitysverkoston perussäätö
Rakennuksen lämmitysverkoston perussäädössä vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä säädetään toimimaan suunnitellulla tavalla. Perussäädöllä varmistetaan, että kaikissa huoneissa on suunnitelmien mukainen lämpötila. Yli- ja alilämpötilojen tasaantuessa asumismukavuus paranee ja energiaa säästyy.

Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus

Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuus on tärkeää etenkin liike-, toimisto- ja hoitoalan rakennuksissa joissa on ilmastointi eli jäähdytystä sisältävä ilmanvaihto- tai muu tilojen viilennykseen tarkoitettu järjestelmä.

Kiinteistöjen käyttäjien opastus
Kiinteistön käyttäjät tarvitsevat tietoa, kannustusta ja motivointia siihen, kuinka he voivat käytännön toimillaan välttää tarpeetonta energiankulutusta ja vaikuttaa kiinteistön energiankäytön tehostumiseen. Kuntien kiinteistöt ovat kuitenkin myös muiden kuin oman henkilöstön ahkerassa käytössä. Tämän vuoksi esimerkiksi tilojen iltakäyttäjiä tulee opastaa energiatehokkaiden toimintatapojen jäljille.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 6.3.2017