Energiatehokkuuden johtaminen – johtamalla parempaan tulokseen

Energiatehokkuus vaatii systemaattista ja pitkäjänteistä työtä. Parhaat tulokset yritys saavuttaa energiatehokkuuden jatkuvalla parantamisella ja kokonaisvaltaisella johtamisella.

Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen edellyttää:
  • Oman energiankäytön tuntemista ja seurantaa.
  • Tietoa omista energiansäästömahdollisuuksista.
  • Teknis-taloudellisesti kannattavien energiatehokkuustoimien määrittämistä ja toteuttamista.
  • Energiatehokkuuden ottamista huomioon toimintatavoissa, investoinneissa ja hankinnoissa.
  • Energianhankinnan eri mahdollisuuksien tuntemista.
  • Hyvää energianhankintastrategiaa ja sen toteuttamista.

Energianhallintajärjestelmät auttavat yritystä nivomaan energiatehokkuuden johtamisen luontevaksi osaksi toimintatapoja ja johtamiskulttuuria.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 31.8.2017