Energiakatselmoijien peruskurssi

Energiakatselmoijen peruskurssi antaa tietoa energiakatselmustoiminnasta asiakkaille, katselmuksia toteuttaville ja energiakatselmusten vastuuhenkilöiksi aikoville.

Peruskurssiin kuuluu kahden lähipäivän lisäksi webinaari sekä kahdessa osassa suoritettava tentti.

Tietoa energiakatselmuksista

Webinaari ja kurssin ensimmäisen päivä sisältää tietoa muun muassa energiakatselmustoiminnan perusteista, tavoitteista, tukiperusteista ja katselmusmalleista sekä raportoinnista. Webinaari ja ensimmäinen päivä soveltuu kaikille katselmuksista kiinnostuneille ja erityisesti katselmuksia tilaavien yritysten/organisaatioiden edustajille sekä prosessiteollisuuden (P) ja energia-alan (E) hakijavastuuhenkilöille.

Hakijavastuuhenkilökoulutukseen (P/E) ilmoittaudutaan työnantajan lähettämänä. Työnantajaa pyydetään ottamaan yhteyttä Motivaan.

Katselmoijakoulutus ja vastuuhenkilöpätevyys

Energiakatselmoijien peruskurssille (webinaari + kaksi lähipäivää) osallistunut ja kurssiin liittyvän tentin hyväksytysti suorittanut henkilö saa pätevyyden toimia nimettynä vastuuhenkilönä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukemissa energiakatselmuksissa. Pätevyys on voimassa toistaiseksi.

Vastuuhenkilöpätevyyden saannin edellytykset

Vastuuhenkilöpätevyyden (L=lämpö tai S=sähkö) saannin edellytyksenä on alan työkokemus ja vähintään 3-vuotinen energiatekniikan peruskoulutus (sähkö-, LVI- tai muu energiatekniikka, esim. prosessi- tai voimalaitostekniikka) tai työantajan todistus työkokemuksella hankituista vastaavista tiedoista. Lisäksi edellytetään tentin hyväksyttyä suoritusta. Kurssille ilmoittautuessa hakija ilmoittaa hakeeko vastuuhenkilöpätevyyttä ja kummalle osa-alueelle (S tai L).

Peruskoulusta edellä mainituilta aloilta edellytetään, koska kurssi keskittyy suurelta osin menetelmäkoulutukseen. Kurssilla ei käsitellä syvällisesti esim. energiataseiden laskennan, eri energiahankintavaihtoehtojen, rakennusten LVI- ja sähköteknisten järjestelmien tai prosessien energiansäästön ja kannattavuuslaskennan yksityiskohtia.

Vastuuhenkilöpätevyyttä hakevan tulee lisäksi huomioida seuraavaa:

  • Lämpö- ja LVI-tekniikan katselmoinnissa (L) toteuttajan on koulutus- ja kokemustaustansa perusteella hallittava muun muassa LVI- ja prosessiteknisten järjestelmien lämpöhäviöiden analysointi mittauksin ja laskennallisin menetelmin niin, että tuloksena saadaan rakennusten tai prosessin energiatase. Lisäksi katselmoijan on hallittava yleiset energiankäytön tehostamismenetelmät ja -tekniikat, osattava laskea säästötoimenpiteiden energiakulutus- ja kustannusvaikutukset katselmoitavassa kohteessa sekä omattava valmiudet kiinteistöjen ja prosessien LVI-mittauksien toteuttamiseksi.
  • Sähköenergiatekniikan ja säästömahdollisuuksien onnistunut katselmointi (S) edellyttää perehtyneisyyttä sähkötariffeista, sähkökustannuskomponenteista, tyypillisistä sähköä kuluttavista kiinteistölaitteista ja käyttöhyödykkeiden, valaistuksen, valaistusohjausratkaisujen, keittiölaitteiden sekä prosessien, kuten moottorikäyttöjen tyypillisistä säästömahdollisuuksista. Lisäksi edellytetään sähköenergian tarpeen, kustannusten ja käytön laite- ja tilakohtaisen laskennan osaamista sekä valmiuksia sähkökuormitusmittausten tekemiseen käytännön katselmuskohteissa.
Kenttätyössä katselmoijat kohtaavat vanhoissa asennuksissa yleisesti käytössä olleita energiateknisiä laitteita ja ratkaisuja, joten menestyksellinen katselmoijana toimiminen edellyttää kokemusta ja tietoja aiemmin käytetyistä energiatekniikoista ja asennusratkaisuista.

Tentti

Kurssiin kuuluu kahdessa osassa suoritettava tentti. Tentin ensimmäinen osa suoritetaan ennen lähipäiviä ja tentin toisen osan tehtävät (L tai S) osallistujat saavat kurssipäivien päätteeksi. Tentit suoritetaan itsenäisesti ja palautetaan tarkistettavaksi Motivaan. Hyväksytysti suoritetusta kurssista annetaan kirjallinen todistus.

Kurssin jälkeen

Huomioitavaa, että laajat ja tekniikaltaan monimuotoiset kohteet (erityisesti teollisuuskohteet) vaativat katselmoijalta kokemusta ja näkemystä. Kurssin suorittaneen tulisi tehdä ensimmäiset katselmuksensa kokeneemman katselmoijan ohjauksessa ja/tai aloittaa yksinkertaisista kohteista.

Lisätietoja kurssista

Kurssin luennoitsijoina toimivat alan asiantuntijat sekä Motivan katselmustiimiläiset.

Seuraava Energiakatselmoijien peruskurssi järjestetään vuoden 2019 aikana. Kurssi on maksullinen.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 8.11.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.