Teollisuuden energiakatselmus

Teollisuuden energiakatselmus on tarkoitettu katselmusmalliksi sellaisille teollisuuskohteille, joissa prosessin energian käytön ja tehokkuuden tarkastelua ei pidetä tarpeellisena (koska esimerkiksi prosessin energiatehokkuus muutoin varmistettu tai prosessin energiakustannukset pienet). Silloin tuotantoprosessien energian käyttöä tarkastellaan katselmuksessa vain siinä laajuudessa, että sen osuus voidaan esittää kokonaiskulutuksen jakaumissa.

Teollisuuden energiakatselmuksessa tutkitaan ja raportoidaan kaikkien prosesseja palvelevien käyttöhyödykkeiden ja talotekniikan sekä rakenteiden energiansäästömahdollisuudet säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen. Teollisuuden energiakatselmuksissa esitettyjen toimenpiteiden keskimääräinen takaisinmaksuaika on 2 vuotta.

Taulukko. Tulokset vuosilta 2007-2012
Osoitettu säästöpotentiaali
(76 kohdetta)
Lämpö 20 %
Sähkö 7 %
Vesi 3 %

Taulukon tiedot perustuvat Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaukseen.

Teollisuuden energiakatselmusmallien valinta

Työ- ja elinkeinoministeriön energiakatselmustoiminnan yleisohjeen mukaan katselmuskohteen energian ja veden arvonlisäverottomasta vuosikustannuksesta riippuen voidaan teollisuussektorin katselmusmalleja valita seuraavasti:
  • 0-15 000 €/a – vain Kiinteistön energiakatsastus;
  • 15 000-55 000 €/a – Kiinteistön energiakatsastus, Teollisuuden energiakatselmus;
  • 55 000-1 400 000 €/a – Teollisuuden energiakatselmus tai Teollisuuden energia-analyysi;
  • 1 400 000-3 000 000 €/a – vain Teollisuuden energia-analyysi;
  • yli 3 000 000 €/a – Teollisuuden energia-analyysi tai Prosessiteollisuuden energia-analyysi.

Teollisuuden energiakatselmuksen tuettava työkustannusosuus

Energiakatselmus on toteutettava TEM:n yleisohjeita ja katselmusten mallikohtaisia ohjeita noudattaen. Katselmukseen tarvittava panostus määräytyy tapauskohtaisesti esimerkiksi kohteen laajuuden tai monimuotoisuuden perusteella. TEM energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa määritellään teollisuuden energiakatselmuksen tuettava työkustannusosuus. Tuettava työkustannusosuus määräytyy kohteen arvonlisäverottomien vuotuisten energia- ja vesikustannusten perusteella TEM:n energiakatselmustoiminnan yleisohjeissa esitettyjen tukitaulukoiden mukaisesti.

Esimerkkiraportti

Varsinaista esimerkkiraporttia ei teollisuuskatselmuksille ole laadittu kiinteistökatselmusmallien tapaan. Sen sijaan erityisesti asiakkaiden ja ensimmäisiä teollisuuskohteiden katselmushankkeita aloittelevien katselmoijien tai katselmoijayritysten tarpeisiin on olemassa todellisesta teollisuuden energia-analyysistä tunnistamattomaksi muokattu raportti.

Tätä raporttia ei ole tarkoitettu kaikilta osin noudatettavaksi esimerkinomaiseksi ohjeeksi, vaan se on tarkoitettu kuvaamaan teollisuuskatselmusten yleistä sisältöä ja katselmusraportoinnin laajuutta. Raportin voi pyytää käyttöönsä paperiversiona Motivasta.

Teollisuussektorin energiakatselmusohjeet ja mallisisällysluettelot 2009 (pdf) (65.2 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 10.8.2017

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.