Energiakatselmustuet

Business Finland ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät tukea Motiva-energiakatselmuksiin. Tuen enimmäismäärä on 50 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Ministeriön vuoden 2019 tukilinjausten mukaisesti kaikille energiatehokkuussopimuksiin liittyneille kunnille sekä mikro- ja pk-yrityksille katselmustuki on 50 %. Mikäli nämä eivät ole liittyneet energiatehokkuussopimukseen, tuki on 40 %. Uusiutuvan energian kuntakatselmustuki on kaikille kunnille 50 %.

Huom! Mikro- ja pk-yritys määritellään Euroopan komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa.

Kenelle tukea myönnetään?

TEM:n energiakatselmustukea voivat saada yritykset ja yhteisöt (esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja säätiöt). Myös kaukolämpöalan, voimalaitosalan ja kuljetusketjujen katselmushankkeet sekä uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat katselmustuen piiriin. Tuen hakijan tulee olla katselmoitavan kohteen tai kohteiden omistajayritys tai -yhteisö tai muu kohteen energiakustannuksista vastaava taho. Tukea ei myönnetä valtion virastoille, laitoksille, liikelaitoksille eikä katselmuskohteena myöskään voi olla maatila tai asuinrakennus.

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään Yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohdekatselmuksia. Näihin ei enää ole mahdollista myöntää energiatukea. Muille kuin suurten yritysten energiakatselmuksille myönnetään energiatukea edelleen.

Huomioon otettavaa tukea haettaessa

Jokaisessa tukihakemuksessa tulee olla nimettynä kaksi vastuuhenkilöä, joiden asiantuntemus on hakemuksessa osoitettu Motiva-energiakatselmoijakurssin todistuksella tai muulla TEM:n/Motivan hyväksymällä tavalla ja jotka vastaavat TEM:n yleisohjeiden noudattamisesta sekä muiden energiakatselmuksille asetettujen vaatimusten toteutumisesta.

Vastuuhenkilöistä toisen tulee olla L-vastuuhenkilö (LVI-, lämpöenergia-tekniikka, polttoaineet) ja toisen sähköenergiatekniikan vastuuhenkilö (S). Tuettavissa prosessiteollisuuden energia-analyysissä sekä kaukolämpö-katselmuksessa ja voimalaitosten energia-analyysissä, vastuuhenkilöiksi voidaan nimetä hakijan organisaatiosta TEM:n/Motivan hyväksymä hakija-vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt (niin sanotut P- ja E-vastuuhenkilöt).

Energiakatselmus voidaan toteuttaa myös hakijan ja ulkopuolisen katselmoijan yhteistyönä. Vastuuhenkilöksi nimetyn ulkopuolisen katselmoijan organisaation tulee osallistua energiakatselmuksen toteuttamiseen. Katselmustukea voidaan hakea jatkuvasti. Tukihakemus on jätettävä ja tukipäätöstä on odotettava ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen. Mikäli näin ei toimita, tukea ei myönnetä.

Tietoja Energiaviraston/Motivan hyväksymistä katselmoijista löytyy kohdasta:
Pätevöityneet energiakatselmoijat

Tuen hakeminen

Business Finlandin asiointipalvelu

Energiatukihakemuksen liitteet ja ohjeet:
Energiatuki (Business Finland)

Lisää ohjeita löytyy TEM:n Energiakatselmustoiminnan yleisohjeesta:
Energiakatselmustoiminnan yleisohjeet elokuu 2018 (pdf) (568.4 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 10.1.2019

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.