Energiakatselmustuet

Tekes ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntävät tukea Motiva-energiakatselmuksiin. Tuen enimmäismäärä on pääsääntöisesti 40 % hyväksytyistä katselmuksen työkustannuksista. Tästä poiketen ministeriön 2017 tukilinjausten mukaisesti kaikille kunnille sekä mikro- ja pk-yrityksille vastaava tuki on 50 % ja kaikille kunnille uusiutuvan energian kuntakatselmustuki on 60 %.

Huom! Mikro- ja pk-yritys määritellään Euroopan komission suosituksen (2003/361/EY) mukaisesti: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 milj. euroa tai taseen loppusumma enintään 43 milj. euroa.

Kenelle tukea myönnetään?

TEM:n energiakatselmustukea voivat saada yritykset ja yhteisöt (esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja säätiöt). Myös kaukolämpöalan, voimalaitosalan ja kuljetusketjujen katselmushankkeet sekä uusiutuvan energian kuntakatselmukset kuuluvat katselmustuen piiriin. Tuen hakijan tulee olla katselmoitavan kohteen tai kohteiden omistajayritys tai -yhteisö tai muu kohteen energiakustannuksista vastaava taho. Tukea ei myönnetä valtion virastoille, laitoksille, liikelaitoksille eikä katselmuskohteena myöskään voi olla maatila tai asuinrakennus.

Energiatehokkuuslaki velvoittaa suuret yritykset tekemään Yrityksen energiakatselmuksen neljän vuoden välein, ensimmäisen kerran 5.12.2015 mennessä. Yrityksen energiakatselmukseen sisällytetään kohde-katselmuksia. Näihin ei enää ole mahdollista myöntää energiatukea. Muille kuin suurten yritysten energiakatselmuksille myönnetään energiatukea edelleen.

Huomioitavaa tukea haettaessa

Jokaisessa tukihakemuksessa tulee olla nimettynä kaksi vastuuhenkilöä, joiden asiantuntemus on hakemuksessa osoitettu Motiva-energiakatselmoijakurssin todistuksella tai muulla TEM:n/Motivan hyväksymällä tavalla ja jotka vastaavat TEM:n yleisohjeiden noudattamisesta sekä muiden energiakatselmuksille asetettujen vaatimusten toteutumisesta.

Vastuuhenkilöistä toisen tulee olla L-vastuuhenkilö (LVI-, lämpöenergia-tekniikka, polttoaineet) ja toisen sähköenergiatekniikan vastuuhenkilö (S). Tuettavissa prosessiteollisuuden energia-analyysissä sekä kaukolämpö-katselmuksessa ja voimalaitosten energia-analyysissä, vastuuhenkilöiksi voidaan nimetä hakijan organisaatiosta TEM:n/Motivan hyväksymä hakija-vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt (ns. P- ja E vastuuhenkilöt).

Energiakatselmus voidaan toteuttaa myös hakijan ja ulkopuolisen katselmoijan yhteistyönä. Vastuuhenkilöksi nimetyn ulkopuolisen katselmoijan organisaation tulee osallistua energiakatselmuksen toteuttamiseen. Katselmustukea voidaan hakea jatkuvasti. Tukihakemus on jätettävä aina ennen hankkeen aloittamista, joksi katsotaan sitovan tilauksen tekeminen.

Tietoja Energiaviraston/Motivan hyväksymistä katselmoijista löytyy kohdasta:
Pätevöityneet energiakatselmoijat

Tuen hakeminen

Tekesin sähköinen asiointipalvelu:
https://www.tekes.fi/asiointi

Energiatukihakemuksen liitteet ja ohjeet:
Energiatuki (Tekes)

Lisää ohjeita löytyy TEM:n Energiakatselmustoiminnan yleisohjeesta (Syyskuu 2015):
Energiakatselmustoiminnan yleisohje 2015 liitteineen (pdf) (499.4 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 9.2.2017