Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa kartoitetaan katselmusalueen energiantuotannon ja kiinteistökannan lämmityksen energiataseet ja arvioidaan käytettävissä olevat uusiutuvat energiavarat. Tämän jälkeen selvitetään konkreettiset mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa kannattavasti ja tehdään niistä toimenpide-ehdotuksia. Katselmuksen voi toteuttaa niin yhden kuin usean kunnan, seutu- tai maakunnan kattavana.

Uusiutuvan energian lisäämisellä elinvoimaa kuntaan

UE kuntakatselmus_kuvaUusiutuvan energian kuntakatselmus toimii kahdella tasolla – mahdollisuuksien kartoituksena ja tilaisuutena suunnitella tulevaisuuden toimenpiteitä. Merkittävä osa katselmustyöstä on nykyisen tiedon kokoamista ja analysointia.

Edistämällä uusiutuvaa energiaa kunnassa päästään kustannussäästöjen ja positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi myötävaikuttamaan muun muassa uusien yritysmahdollisuuksien syntyyn. Kuntakatselmuksen avulla voidaan lisäksi tuottaa tietoa kuntalaisille ja sitä kautta vaikuttaa heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseensä.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksella edistetään energia- ja ilmastosopimusvelvoitteiden toteuttamista – kuten uusiutuvan energian edistämissuunnitelman tekemistä – sekä ilmastokampanjakuntien sekä energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kuntien käytännön toimenpiteitä.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen esittelymateriaali

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen esitysmateriaali on koottu auttamaan asian esittelyä kunnissa. Esityksestä ilmenee kuntakatselmuksen sisältö ja hyödyt. Lisäksi mukana on pari esimerkkiä jo toteutetuista katselmuksista.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus_esittelymateriaali (pptx) (385.7 KB)

Uusiutuvan energian kuntakatselmus -esite (pdf) (744.7 KB)

Lomakkeita ja ohjeita

Alla olevat lomakkeet löytyvät myös tarkemmin selitettyinä katselmuksen etenemisen mukaisessa järjestyksessä kohdasta kuntakatselmusprosessi.

Kuntakatselmus erillisohje (pdf) (207.6 KB)

Projektisuunnitelma lomake (pdf) (192 KB)

Uusiutuvan energian kuntakatselmus – Malliraportti Osa 3 (pdf) (130.6 KB)

Kuntakatselmuksen tilaajanlaadunvarmistuslomake (pdf) (148.5 KB)

Kuntataulu (xls) (77.5 KB)
Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 5.3.2017