Kuntakatselmusprosessi

Alla olevassa kuvassa on esitetty lyhyesti uusiutuvan energian kuntakatselmuksen vaiheet. Sivulla on kerrottu lyhyesti kuvassa esitetyistä vaiheista.

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksessa tulee noudattaa TEM:in antamia erillisohjeita:
Kuntakatselmusprosessi

1. Määritä kuntakatselmuksen tavoitteet

Kuntakatselmuksen uusiutuvan energian potentiaalien sekä toimenpide-ehdotusten selvittämisessä työtä voidaan painottaa tapauskohtaisesti tärkeitä asioita. Ennen kuntakatselmuksen kilpailuttamista kannattaakin miettiä perusteellisesti, mitkä asiat kunnassa voisivat olla erityisen merkittäviä. Onko kunnassanne bioenergiaa, tuulivoimaa vai jotakin muuta? Onko syytä selvittää erityisesti teollisuus- tai asuinalueen mahdollisuudet siirtyä uusiutuvaan energiaan tai arvioidaanko tarkemmin biokaasun tuotantomahdollisuuksia? Mahdollisuuksia on hyvin paljon, joten niitä on syytä miettiä etukäteen, jotta työstä tulisi mahdollisimman kustannustehokas ja tuloksellinen.

Painotuspisteet kirjataan Motivan projektisuunnitelmalomakkeeseen, joka laitetaan sekä tarjouspyynnön että energiatukihakemuksen liitteeksi.

Projektisuunnitelma lomake (pdf) (95.2 KB)

2. Kilpailuttaminen

Kuntakatselmus tulee kilpailuttaa hankintalainsäädäntöä noudattaen. Vastuutaholla tulee olla Motivan antama koulutus. Hinta ei välttämättä ylitä kansallista kynnysarvoa. Kuntakatselmuksen hinta määräytyy tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttavat muun muassa kunnan koko, projektisuunnitelmassa mainitut painotukset ja tutkittavat kohteet sekä olemassa olevat lähtötiedot. Uusiutuvan energian kuntakatselmukselle on laadittu tarjouspyyntömalli, jota voi hyödyntää kilpailuttamisessa.

Mitä enemmän tietoa kunnasta ja kuntakatselmuksen tavoitteista sekä olemassa olevasta tiedosta kerrotaan tarjouspyynnössä sen parempia tarjouksia kuntanne saa.

Tarjouspyyntömalli hyödynnettäväksi Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen kilpailutukseen (docx) (62.1 KB)

Uusiutuvan energian kuntakatselmoijat

3. Energiatuen hakeminen

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee uusiutuvan energian kuntakatselmuksien toteuttamista. Tuki on kaikille kunnille 50 % tukikelpoisesta osuudesta 1.1.2018 alkaen. Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Yleensä katselmoijakonsultti voi auttaa tuen hakemisessa.

Kuntakatselmuksen energiatuen esimerkkilaskenta (xlsx) (9.8 KB)

4. Sopimus katselmoijan kanssa

On hyvä muistaa, ettei hanketta saa aloittaa tai tehdä sopimusta konsultin kanssa ennen kuin energiatukihakemuksesta on tullut Business Finlandin päätös. Mikäli konsultin kanssa halutaan tehdä sopimus ennen tuen hakemista, täytyy siinä olla ehto, jossa mainitaan, että tilaajalla on halutessaan mahdollisuus purkaa sopimus, jos tukea ei myönnetä.

5. Katselmuksen toteuttaminen ja raportointi

Työ toteutetaan ja raportoidaan ohjeistusta noudattaen. Vastuuhenkilö vastaa ohjeiden noudattamisesta ja huolehtii hankkeen tarkoituksenmukaisesta organisoinnista. Tilaaja osaltaan huolehtii työn laadusta muun muassa arvioimalla jo työn kestäessä tilaajan laadunvarmistuslomakkeessa esitettyjä asioita. Tilaajan työosuuteen saa myös tukea.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus – Malliraportti Osa 3 (pdf) (130.6 KB)

6. Maksatus

Tuki maksetaan, kun uusiutuvan energian kuntakatselmus on valmis. hakija raportoi sekä tilittää hankkeen kustannukset Business Finlandin asiointipalvelun kautta sähköisesti. Tilityksen liitteeksi tarvitaan tilintarkastajan lausunto hankkeen kustannuksista.

Business Finlandin asiointipalvelu

Energiatukihakemuksen liitteet ja ohjeet:
Energiatuki (Business Finland)

Kuntakatselmoija täyttää myös kuntataulutiedoston, johon kerätään katselmuksessa tehdyt toimenpide-ehdotukset.Kuntataulu toimitetaan Motivaan sähköisesti katselmoijan extranetin kautta (vaatii extranet-tunnukset). Kuntataulun voi lähettää Motivaan myös sähköpostilla ritva.isohella@motiva.fi.

Kuntakatselmuksen tilaajanlaadunvarmistuslomake (pdf) (148.5 KB)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 25.7.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.