Energiakatselmus oppilastyönä

Energiankulutuksen katselmoinnin voi tehdä omin voimin oppilastyönä yhdessä kouluisännöitsijän tai teknisen huoltohenkilöstön kanssa. Perusteellisempia tietoja kulutuskohteista ja säästötoimenpiteiden suosituksia saa, mikäli koulu tai kunta teettää energiakatselmuksen. Oppilastyönä tehtävässä katselmuksessa tarkastellaan koulun välitöntä ja välillistä energiankulutusta.

Työ tehdään 3–4 oppilaan ryhmissä. Kullekin ryhmälle sovitaan tarkastelualue. Ryhmät tarkastelevat eri toimintoja ja miettivät niiden vaikutuksia ympäristöön. Keskeistä on pohtia, kuinka toimintaa voidaan muuttaa ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. Ryhmät tekevät myös ehdotuksia, miten oppilaat ja koulun henkilökunta saadaan paremmin noudattamaan ohjeita. Tavoitteena on säilyttää hyvät työolosuhteet ja karsia turhaa energiankulutusta.

Energiansäästöä ei koskaan tehdä terveellisen sisäilman, siisteyden tai turvallisuuden kustannuksella. Päinvastoin rakennuksen energiataloudellisuus ja hyvä sisäilma kulkevat käsi kädessä.

Energiakatselmuksessa tarkasteltavat toiminnot

1. Suora eli välitön energiankulutus

Sähkönkulutus:
 • Tarkastelualueelta kirjataan tilat (myös päivämäärä ja kellonaika), joissa valot palavat tarpeettomasti (tyhjä tila, päivänvaloa riittävästi tai verhot edessä).
 • Koneellisen ilmanvaihdon tehokkuuden selvittämiseksi mitataan tunnin päätteeksi luokassa hiilidioksidipitoisuus. Kirjataan tilat, opiskelijamäärä, päivämäärä ja kellonaika.

Lämmönkulutus:
 • Mitataan lämpötila (tilat, päivämäärä ja kellonaika).
 • Arvioidaan lämpötilamäärän sopivuutta.
 • Arvioidaan mahdollisen vetoisuuden syitä (ilmanvaihto ja ikkunat).
 • Arvioidaan vetoisuuden vaikutusta lämpötilaan.
 • Arvioidaan tai mitataan ilmastointilaitteiden äänen voimakkuutta (ei häiritsevä/häiritsevä).
 • Tehdään "Työympäristön viihtyisyys" -kysely. Kukin ryhmä tekee yhteenvedon.

Vedenkulutus:
 • Seurataan 10 opiskelijan vedenkäyttöä naisten/miestenhuoneessa. – Valuuko vesi käsienpesun ajan tai unohtuiko hana auki esimerkiksi hiusten kampaamisen ajaksi?
 • Havaitaanko vuotavia hanoja tai WC-istuimia?
 • Tehdään tarkistuskierros myös liikuntatiloissa.

2. Välillinen energiankulutus

Kopio- ja tulostuspaperin käyttö:
 • Seurataan kopiokoneen/tulostimen luona ottavatko käyttäjät yksi- vai kaksipuoleisia kopioita/tulosteita.

Työn raportointi

Jokainen ryhmässä antaa sekä kirjallisen että suullisen raportin, josta ilmenevät:
 • katselmustulokset
 • parannusehdotukset
 • ehdotukset menettelyohjeiksi opiskelijoille/henkilökunnalle.

Katselmus kannattaa toistaa vuosittain ja verrata tuloksia edellisten vuosien katselmustuloksiin. Muutosten syitä ja toimenpide-ehdotuksia pohditaan työn tehneen oppilasryhmän kanssa ja koulun ympäristö- tai energiatiimin kanssa. Tuloksista tiedotetaan koko koululle.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 1.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.