Energiatehokkuuden rahoitus

Energiatehokkuuden parantaminen vaatii usein investointien tekemistä. Usein investoinnit olisivat kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia toteuttaa, mutta käytännössä investointeja jää tekemättä eri syistä.

Yhtenä syynä voi olla tietämättömyys rahoitusmahdollisuuksista ja niiden käytettävyydestä. Tieto eri mahdollisuuksista on hajallaan ja eri vaihtoehtojen vertailu on vaikeaa. Suurin osa energiatehokkuusinvestoinneista on toteutettu perinteisillä rahoitusmuodoilla ja omalla rahoituksella eikä erityisillä energiatehokkuuteen kohdistetuilla tuotteilla tai ohjelmilla.

Energiatehokkuuden rahoitus on EU:ssa erittäin ajankohtainen aihe. Euroopan komissio arvioi, että EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttaminen edellyttää vuosittain 270 miljardin euron sijoituksia uusiutuvaan energiaan ja kestäviin ratkaisuihin.

Korkean tason EU-asiantuntijatyöryhmä julkaisi vuonna 2018 raportin, kuinka finanssiala voi paremmin kohdistaa rahoitusta ilmastonmuutosta hillitseviin kohteisiin ja kuinka kestävä rahoitus saataisiin osaksi EU:n toimintaa. Energiatehokkuus nähdään yhä useammin osana kestäviä ratkaisuja.

Toukokuussa 2018 julkaistiin EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma (engl. ”Sustainable Finance Action Plan”), jossa ehdotettiin seuraavia muutoksia:
  • Luodaan kriteeristö ympäristön kannalta kestäville sijoituksille. Muutoksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kestävien sijoitusten vaatimuksia ja helpottaa sijoittajan valintaa.
  • Parannetaan sijoitusten kestävyysnäkökulmien ja -riskien avoimuutta tuomalla sijoitustuotteille kestävyyteen liittyviä tiedonantovelvoitteita.
  • Luodaan vertailuarvoja vähähiilisyydelle, minkä tarkoituksena on tehdä sijoitusten vertailusta helpompaa.
  • Lisätään ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien tekijöiden huomioimista sijoitus- ja vakuutusasiakkaiden neuvonnassa.

Asia korostuu myös direktiiveissä. Energiatehokkuuden rahoitusta käsitellään esimerkiksi energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artikloissa 17, 18 ja 20. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä (2010/31/EU) rahoitusta käsitellään artiklassa 10 ja sitä täydentävässä direktiivissä (2018/844/EU) on uusi rahoitukseen liittyvä artikla 2a, kohta 3. Siinä esitetään viisi rahoitukseen liittyvää toimenpidealuetta erityisesti korjausrakentamiseen.

Motivassa toteutettiin taustaselvitys energiatehokkuuden rahoituksesta vuosina 2017-2018. Tälle sivustolle on koottu tietoa selvityksessä tunnistetuista instrumenteista. Lista on esimerkinomainen, ja alalla tapahtuu kehitystä koko ajan. On mahdollista, että sivustolta puuttuu rahoitusinstrumentteja.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 17.1.2019

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.