Ajoneuvotekniikka- ja polttoainesanasto

98E5: 98-oktaanista bensiiniä, johon on sekoitettu maksimissaan 5 % etanolia.

95E10: 95-oktaanista bensiiniä, johon on sekoitettu maksimissaan 10 % etanolia.

ABS: Antiblockiersystem, Anti-lock Brake System, lukkiutumaton jarrujärjestelmä, joka säätää jokaisen pyörän jarrupainetta niin, että pyörä ei lukkiudu vaan jarruttaa mahdollisimman tehokkaasti, ja auto säilyttää ohjattavuutensa.

AdBlue: Ureaa ja vettä sisältävä lisäaine, jota käytetään dieselauton pakokaasun puhdistamisessa. Automaattinen järjestelmä ruiskuttaa lisäainetta kuumaan pakoputkeen, jolloin typen oksidit pelkistyvät vaarattomaksi typeksi.

Airbag: Turvatyyny, törmäystyyny, joka täyttyy salamannopeasti törmäystilanteessa ja estää auton matkustajia lyömästä itseään auton korirakenteisiin. Turvatyynyjä voi olla matkustajien edessä, sivuilla, ikkunoiden yläpuolella sekä polvien suojana. Myös auton ulkopuolella voi olla turvatyyny estämässä auton töytäisemää jalankulkijaa lyömästä päätään auton tuulilasiin.

ASR: Acceleration Skid Regulator, vetoluiston rajoitin, joka rajoittaa jarruja käyttämällä ja moottorin tehoa rajoittamalla auton vetäviä pyöriä sutimasta liukkaalla kelillä. ASR hoitaa saman asian kuin tasauspyörästön lukko, mutta se on helpompi toteuttaa ABS-jarruilla varustetussa autossa.

BAS: Brake Assistant, jarruassistentti, joka tunnistaa epätavallisen nopean jarrun painalluksen ja lisää jarruvoimaa, jolloin auto pysähtyy lyhyemmällä matkalla.

Biodiesel: Uusiutuvista kasvi- tai eläinrasvoista valmistettu dieselpolttoaine. Biodieselistä puhuttaessa voi kyse olla erilaisista dieselmoottoriin sopivista polttoaineista, jotka on valmistettu erilaisilla prosesseilla erilaisista raaka-aineista. Perinteisesti biodiesel on esteri, joka on muodostunut orgaanisesta haposta. Keski-Euroopassa yleisesti myytävän biodieselin (FAME, RME) sekoitussuhde fossiiliseen dieseliin on rajattu 7 tilavuusprosenttiin.

Biokaasu: Biokaasu on luonnossa vähähappisen mädäntymisprosessin tuloksena syntynyttä kaasuseosta, joka sisältää metaania, hiilidioksidia, vettä ja pieniä määriä muita kaasuja. Biokaasua voidaan kerätä muun muassa kaatopaikoilta, jätevesilaitoksilta ja maatilojen jätteistä. Puhdistetun biokaasun metaanipitoisuus on vähintään 95 %, ja sitä voidaan syöttää maakaasuverkkoon.

Car Sharing: Autojen yhteiskäyttöpalvelu, jossa auton voi tilata käyttöönsä rajatuksi ajaksi.

CBG: Compressed Biogas, paineistettu, suurimmaksi osaksi metaanista koostuva biokaasu, jota säilytetään noin 200 barin paineessa.

CNG: Compressed Natural Gas, paineistettu, suurimmaksi osaksi metaanista koostuva maakaasu, jota säilytetään noin 200 barin paineessa.

CO2: Hiilidioksidi, jota syntyy muun muassa hiilipohjaisten polttoaineiden palamisessa ja ihmisen uloshengityksessä. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvä hiilidioksidi muuttaa maapallon hiilidioksiditasapainoa, minkä on todettu aiheuttavan kasvihuoneilmiötä.

DME: Dimetyylieetteri, kaasumainen, helposti nesteytyvä polttoaine, jota voidaan valmistaa muun muassa metsäteollisuuden jätteistä. Dimetyylieetteri sopii käytettäväksi dieselprosessissa.

DOC: Diesel Oxidation Catalyst. Dieselautojen hapettava katalysaattori, joka hapettaa muun muassa häkä- ja hiilivetypäästöjä hiilidioksidiksi.

Downsizing: Koon pienentäminen, esimerkiksi moottorin iskutilavuuden pienentäminen uusissa automalleissa, joissa esimerkiksi 1,6-litraisen moottorin sijasta käytetään yhtä tehokasta 1,2-litraista moottoria.

DPF: Diesel Particulate Filter, dieselautojen pakokaasujärjestelmän hiukkassuodatin. Joissakin suodattimissa on automaattinen regenerointi, eli siitä poltetaan kertyneet hiukkaset tietyin väliajoin, toiset suodattimet taas ovat kertakäyttöisiä.

E85: Korkeaseosetanoli, etanolin ja bensiinin seos, jossa etanolipitoisuus on suurimmillaan 85 %. E85:ttä voidaan käyttää Flexifuel-autoissa, joissa bensiinikäyttöinen moottori on muutettu myös etanolia käyttäväksi.

EGR: Exhaust Gas Recirculation, pakokaasujen kierrätys, jolla vähennetään pakokaasujen sisältämiä typen oksideja johtamalla osa pakokaasuista jäähdytettyinä uudestaan moottorin palotilaan, jolloin palotapahtuman lämpötila alenee ja typen oksidien muodostuminen vähenee.

ESC: Electronic Stability Control, automaattinen elektroninen ajonhallinta-/ajonvakautusjärjestelmä, joka reagoi pyörien luistoon ja käyttää auton pyöräjarruja pitääkseen auton halutulla ajolinjalla.

ESP: Electronic Stability Program, sama kuin ESC.

HC: Hydrocarbon, hiiivety, joihin kuuluvat muun muassa kaikki hiiltä ja vetyä sisältävät polttoaineet. Myös pakokaasut sisältävät ihmiselle haitallisia hiilivetyjä, vaikka katalysaattori poistaakin niistä suurimman osan.

Hybridi: Kahdella eri voimanlähteellä varustettu auto, jossa on pyritty perinteistä autoa parempaan energiatehokkuuteen ja/tai suorituskykyyn.

Kaasuauto: Kaasumaista polttoainetta, kuten metaania tai propaania käyttävä auto, jossa kaasu on varastoitu painesäiliöihin.

Lataushybridi: Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV). Pääasiassa sähkömoottorin voimin liikkuva auto, jonka akkuja voidaan ladata ulkoisesta virtalähteestä. Autossa on myös polttomoottori, jonka turvin ajetaan pidempiä matkoja silloin, kun akkujen kapasiteetti ei riitä.

LNG: Liquefied Natural Gas, maakaasua eli suurimmaksi osaksi metaania, joka on nesteytetty jäähdyttämällä se -162 celsiusasteeseen. Nesteenä aineen tilavuus on noin kuudessadasosa normaaliolotilassa olevan kaasun tilavuudesta.

LPG: Liquefied Petroleum Gas, nestekaasu, joka koostuu propaanista tai propaanin ja butaanin sekoituksesta. Nestekaasua säilytetään noin 10 barin paineessa.
HUOM! Euroopassa yleisesti käytössä olevia nestekaasuautoja ei pidä sekoittaa maa- ja biokaasuautoihin.

Maakaasu: Natural gas, fossiilista maakuoren sisään varastoitunutta kaasua, joka on suurimmaksi osaksi metaania. Maakaasua voidaan siirtää parhaiten paikasta toiseen putkia pitkin.

NGV: Natural Gas Vehicle, maakaasuauto

NMHC: Non-methane Hydrocarbon, muut kuin metaania sisältävät hiilivedyt, joita mitataan pakokaasupäästöistä. Metaani erotellaan pakokaasumittauksissa, koska ulkoilma sisältää pieniä mutta paikoitellen vaihtelevia määriä metaania.

NOx: Nitrogen Oxides, typen oksidit, joita pakokaasupäästöt sisältävät. Käytännössä tällöin kyseessä ovat typpimonoksidi NO ja typpidioksidi NO2. Typen oksidit aiheuttavat happosateita ja edesauttavat alailmakehän otsonin muodostumista. Hengitysilman sisältämät typen oksidit voivat aiheuttaa keuhko-oireita. Typen oksideja voi vähentää alentamalla palamislämpötilaa ja pelkistämällä ne pakokaasuissa lisäaineruiskutuksella.

PM:
Particulate Matter, hiukkaspäästöt, joita syntyy palamistapahtumassa. Pienet, alle 2,5 mikrometrin hiukkaset ovat ihmiselle erityisen haitallisia, sillä ne kulkeutuvat hengitysilman mukana syvälle hengityselimiin.

POC: Particulate Oxygen Catalyst, hapettava hiukkaskatalysaattori, joka vähentää pakokaasun hiukkasten määrää hapettamalla osan niistä ja keräämällä osan suodattimeen. Osa pakokaasusta virtaa vapaasti katalysaattorin läpi, joten se ei tukkeudu.

SCR: Selective Catalytic Reduction, selektiivinen katalyyttinen pelkistys, jossa pakokaasuihin ruiskutetaan AdBlue-lisäainetta, joka pelkistää haitalliset typen oksidit vaarattomaksi typeksi.

Täyssähköauto: Sähkömoottorin voimin liikkuva auto, jonka energia on varastoitu pelkästään akkuihin. Nykyisten sähköautojen toimintasäde on yleisesti 100-200 km.

Uusiutuva diesel: Moderni biopohjainen dieselpolttoaine, joka eroaa perinteisestä biodieselistä siinä, että sitä voi sekoittaa fossiilisen dieselpolttoaineen kanssa missä seossuhteessa tahansa, ja sitä voidaan käyttää kaikissa dieselmoottoreissa myös 100-prosenttisena. Valmistettaessa uusiutuvaa dieseliä jäte- ja tähderaaka-aineista, kasvihuonekaasujen vähenemä voi olla jopa 90 % fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 18.11.2016

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.