Autojen pakokaasupäästöt

Polttoaineen palaminen synnyttää autojen pakokaasupäästöt. Ihanteellinen bensiiniä ja dieselöljyä käyttävä moottori tuottaisi pakokaasuina vain hiilidioksidia ja vesihöyryä. Moottorit kuitenkin tuottavat myös osittain palaneita tai palamattomia polttoaineosia ja palamisen sivutuotteita, joista kaikki ovat ainakin jossain määrin terveydelle haitallisia.

Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi

Hiilivetyä sisältävän polttoaineen palaessa syntyy ensin hiilimonoksidia eli häkää (CO). Kun häkä reagoi hapen kanssa, syntyy hiilidioksidia (CO2). Pakokaasut saattavat sisältää ajoittain paljonkin häkää.

Hiilivedyt

Osa polttoaineesta kulkeutuu palamattomana moottorin läpi. Tästä aiheutuu hiilivetypäästöjä (HC). Pakokaasut sisältävät pääasiassa samoja hiilivetyjä kuin polttoaine. Polttoaineen hiilivetyketjut kuitenkin usein katkeavat (krakkautuvat) ja yhdistyvät (polymeroituvat), joten pakokaasuissa on myös muita kuin polttoaineen sisältämiä hiilivety-yhdisteitä.

Hiukkaset

Suurin osa pakokaasupäästöistä on kaasumaisia, mutta dieselmoottorin ja suoraruiskutteisen bensiinimoottorin pakokaasut sisältävät myös kiinteitä ainesosasia. Hiukkasia syntyy, kun polttoainepisara palaa epätäydellisesti ja jättää jäljelle nokiytimen. Sen pinnalle tiivistyy hiilivety-yhdisteitä. Erityisesti pienhiukkaset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Pienhiukkasissa on kaksi pääkategoriaa: PM10 (halkaisijaltaan alle 10 µm) ja PM2.5 (halkaisijaltaan alle 1.5 µm).

Lisäksi dieselpolttoaineessa epäpuhtautena olevasta rikistä syntyy rikkidioksidia (SO2). Se yhtyy helposti pakokaasujen vesihöyryyn ja muodostaa sulfaatteja, jotka tarttuvat hiukkasten pinnoille.

Rikkidioksidi ja lyijy-yhdisteet

Bensiinimoottorin pakokaasut sisälsivät aikaisemmin myös lyijy-yhdisteitä ja muun muassa rikkidioksidia (SO2). Suomessa ei saa myydä lyijyllistä bensiiniä ja rikinkin määrää on vähennetty. Tieliikenteen osuus rikkipäästöistä on vain promillen luokkaa. Pakokaasujen rikkiyhdisteiden määrää voidaan vähentää vain polttoaineessa olevan rikin määrää vähentämällä.

Typen oksidit

Palamisessa syntyvistä sivutuotteista suurin osa on typen oksideja (NO, NO2, N2O). Niistä käytetään usein yhteisnimitystä NOX.

Muut terveydelle haitalliset päästöt

Epätäydellinen palaminen tuottaa myös aldehydejä, ketoneita, ketoneja ja erilaisia happoja.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.1.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.