Koldioxidutsläpp

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 58,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2016. Utsläppen ökade med 6 procent jämfört med året innan, men var dock 18 procent lägre än år 1990.

Koldioxidutsläppen från fossila bränslen och torvanvändning i samband med energiproduktion och energiförbrukning var 43 miljoner ton år 2016. Koldioxidutsläppen från energiproduktion och energiförbrukning utgör ca 75 % av alla utsläpp som följs upp i Kyotoavtalet. Till ökningen av utsläppen bidrog främst den ökade användningen av kol och den minskade andelen biobränslen vid användningen av trafikbränslen.

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. ISSN=1797-6057. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2017].
Åtkomstsätt: Växthusgaser (Statistikcentralen)
CO2 utsläpp från energianvändningen 1970-2016
Bild. CO2 utsläpp från energianvändningen 1970-2016.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 12.09.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.