Koldioxidutsläpp

År 2017 var koldioxidutsläppen relaterade till användningen av fossila bränslen och torv i energiproduktion och -konsumption 41 miljoner ton. Koldioxidutsläppen relaterade till energiproduktion och -förbrukning utgjorde ca. 73 % av alla de utsläpp som följs med i Kyotoprotokollet.

Enligt Statistikcentralens snabbestimat var de totala växthusgasutsläppen 56,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2017. Utsläppen minskade med nästan 5 procent jämfört med året innan och var på samma nivå som år 2015.

Koldioxidutsläppen från energiproduktion och energiförbrukning utgjorde ca 73 % av alla utsläpp som följs upp i Kyotoavtalet. Användningen av fossila bränslen och torv minskade med 6 procent och koldioxidutsläppen från energiproduktionen minskade med 5 procent år 2017. Användningen av förnybara energikällor fortsatte att öka och deras andel var rekordhög, dvs. 36 procent av totalförbrukningen av energi.

Andelen förnybar energi av totalförbrukningen har ökat med nästan 10 procentenheter under 2010-talet. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 2 procent jämfört med år 2016, men överskred för andra gången EU:s utsläppskvot.

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/index_sv.html
Co2-utsläpp
Bild. CO2 utsläpp från energianvändningen 1970-2017, föranduppgift.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 25.09.2018

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.