Förnybar energi i Finland

Strävan är att i enlighet med målen i energi- och klimatstrategin och i Finlands nationella verksamhetsplan för förnybar energi öka den nuvarande användningen av förnybar energi. Målet är att den förnybara energins andel av Finlands energiproduktion ska växa med 9,5 procentenheter från nivån 2005 fram till 2020 och då ska dess andel av Finlands energikonsumtion uppgå till 38 procent. Finlands långsiktiga mål är ett koldioxidneutralt samhälle.

Uppdatering av energi- och klimatstrategin 2016

Finlands regering godkände den 24.11.2016 den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030. I strategin dras linjerna för konkreta åtgärder och mål upp genom vilka Finland fram till 2030 uppnår energi- och klimatmålen i Sipiläs regeringsprogram och som har överenskommits inom EU. Finlands långsiktiga mål är ett koldioxidneutralt samhälle. Den föregående energi- och klimatstrategin godkändes 2013.

Finlands långsiktiga mål är ett koldioxidneutralt samhälle.

En tredjedel del av energin förnybar

När det gäller användningen av förnybar energi går Finland i täten bland EU-länderna tillsammans med Sverige, Lettland och Österrike. I Sverige och Österrike utgör vattenkraften en betydande del av produktionen av förnybar energi. I Finland ligger tyngdpunkten tydligt på trä och biogena returbränslen.

Den förnybara energins andel av den totala energikonsumtionen 2015 var 454,6 PJ, det vill säga 35 procent.

Sammanlagt konsumerades år 2015 1 306,3 petajoule (PJ) i Finland, det är 3,2 % mindre än 2014 då den sammanlagda energikonsumtionen var 1 349,2 PJ.


Var artikeln nyttig?

Updaterad sist 05.10.2017

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.