Uusiutuva energia Suomessa

Uusiutuvan energian käyttöä pyritään energia- ja ilmastostrategian sekä hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti lisäämään nykyisestä. Suomen vuodelle 2020 asetettu EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukainen 38 prosentin tavoite energian loppukulutuksesta ylitettiin etuajassa jo vuonna 2014.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia päivitettiin vuonna 2016. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa nykyisessä hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. Suomen tavoitteena uusiutuvan energian osalta on, että sen osuus loppukulutuksesta yltää noin 50 prosenttiin ja energian hankinnan omavaraisuus 55 prosenttiin. Konkreettisena toimenpiteenä hallitus on ilmoittanut luopuvansa öljylämmityksestä toimitilojensa osalta vuoteen 2025 mennessä ja kehottaa kuntia ja muita julkisia toimijoita samaan.

Päästökaupan ulkopuolisen sektorin (liikenne, maatalous, lämmitys ja jätehuolto) kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen keinot on kirjattu syyskuussa 2017 hyväksyttyyn keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan, KAISU otsikolla ”Kohti ilmastoviisasta arkea”.


Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta.

Reilu kolmannes energiasta uusiutuvaa

Uusiutuvan energian käytössä Suomi kuuluu EU-maiden kärkijoukkoon yhdessä Ruotsin, Latvian ja Itävallan kanssa. Suomessa uusiutuvan energian painopiste on selkeästi puussa ja bioperäisissä kierrätyspolttoaineissa. Ruotsissa ja Itävallassa uusiutuvan energian tuotannosta merkittävä osa on vesivoimaa.

EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian loppukulutukseen. Tällä tavoin laskettuna osuus Suomessa on ollut noin 3–5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin energian kokonaiskulutuksesta laskettu osuus. Vuonna 2015 osuus loppukulutuksesta oli 39,3 prosenttia.

Suomessa uusiutuvan energian osuus vuoden 2015 energian kokonaiskulutuksesta oli 454,6 PJ eli 35 %.

Kaikkiaan Suomessa kulutettiin vuonna 2015 energiaa 1 306,3 petajoulea (PJ), joka oli 3,2 % vähemmän kuin vuonna 2014, jolloin energiankulutus oli yhteensä 1 349,2 PJ. Ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus kääntyi vuonna 2016 kahden prosentin nousuun ollen 1 348,4 PJ (374,6 TWh).

Uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiasta 2016 – Ennakkotieto
Kuva 1. Ennakkotiedon mukaan uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 34 prosenttia vuonna 2016.
Lähde: Energiatilasto 2017 Energian hankinta ja kulutus – Kuviot (Tilastokeskus)

Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1970-2015
Kuva 2. Uusiutuvat energialähteet Suomessa petajouleina vuosina 1970-2015.
Lähde: Energiatilasto 2016, Energian hankinta ja kulutus – Kuviot (Tilastokeskus)


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 25.7.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.