EU:n kestävien hankintojen kriteerityö

EU:ssa korostetaan julkisten hankintojen merkitystä keinona saavuttaa strategisia tavoitteita niin ympäristö-, elinkeino- kuin innovaatiopolitiikassa.

Yhtenä ohjauskeinona komissio on vuodesta 2008 alkaen julkaissut suositusluonteisia ympäristökriteerejä yli 20 hankittavalle tuotteelle sekä palvelulle. Komission julkaisemia kriteerejä sovelletaan julkisissa hankinnoissa ympäri Eurooppaa.

EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta nähdään, että jäsenvaltioiden yhtenäiset hankintakriteerit auttavat välttämään markkinoiden vääristymistä. Yhtenäisten kriteerien soveltamisen katsotaan myös merkittävästi vähentävän taloudellisten toimijoiden ja julkishallinnon hallinnollista taakkaa kestävien hankintojen toteuttamisessa.

Ajankohtaiset tuoteryhmät vuosina 2018-2019

EU-komission kestävien julkisten hankintojen kriteerien työsuunnitelma vuosille 2018-2019 sisältää seuraavat teemat:
  • Siivouspalvelut
  • Katuvalaistus ja liikennevalot
  • Liikenne ( ajoneuvot, latausratkaisut, biopolttoaineet, työkoneet ja raskas kalusto, kuljetuspalvelut)
  • Ruoka ja ateriapalvelut ( ammattikeittiölaitteet, energian- ja vedenkulutuksen seuranta, ruokahävikin vähentämisen edistäminen, elintarvikkeet)
  • Konesalit ( energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvan energian hyödyntäminen)
  • Kuvantamislaitteet
Työsuunnitelma kriteerityölle:
GPP Work Programme for 2018-19

Kriteerien laadinta

Kriteerien laatimisesta vastaa komission tutkimuskeskus Joint Research Center. Yksittäisen kriteeripaketin laatiminen kestää yhdestä kahteen vuotta. Tieteellisen työn lisäksi merkittävä osa prosessia on asiantuntijoiden ja markkinaosapuolten osallistaminen ja kuuleminen. Kriteerit on käännetty myös suomeksi.

Tuoteryhmäkohtaiset kriteerit:
EU GPP Criteria

Motivan hankintapalvelun mukana kriteerityössä

Motivassa toimiva kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu on vuodesta 2012 edistänyt suomalaisten yritysten ja hankintayksiköiden vaikutusmahdollisuuksia EU:n kriteeriprosessiin. Tietoisuus muissa maissa sovellettavista ympäristökriteereistä sekä vaikuttaminen kriteerien kehittämiseen edistää parhaassa tapauksessa sekä tuotekehitystä että markkinoiden ymmärtämistä.

Ympäristötietoisille edelläkävijäyrityksille kriteerityöhön osallistuminen on keino saada jalansijaa EU-markkinoille.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 2.8.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.